English

Žofínské fórum: Liberalizace ano, ale důkladně připravená

Zcela zaplněný Velký sál paláce Žofín přivítal 12. října diskutující Žofínského fóra věnovaného železniční dopravě. S podtitulem Současnost a budoucnost naší železnice, příležitost pro český průmysl se sešli zástupci strojírenských i stavebních firem, vysokých škol, ministerstva dopravy a dopravců.  Tématem vystoupení a diskuse byla liberalizace veřejné železniční osobní dopravy,  regionální doprava a zajištění mobility obyvatel v regionech.

S úvodním příspěvkem vystoupil náměstek ministra dopravy Ladislav Němec.  Připomněl, že kromě tratě Praha – Ostrava  jsou dálkové spoje provozovány v závazku veřejné služby  a ani do budoucna ministerstvo nevnímá potenciál pro  jiné tratě, kde by vlaky jezdily pouze na komerční riziko dopravců. Ministerstvo dopravy plánuje přímá zadání i nabídková řízení, první tratí, kde se soutěží,  je Plzeň – Most.  A i když se nejedná o linku, kde je větší potenciál, ministerstvo dopravy vnímá zájem dopravců.  Chystají se tendry na provozování linek z Prahy do Ústí nad Labem a Děčína, z Ostravy přes na trasy z Liberce do Pardubic a Ústí nad Labem. Bez tendru České dráhy získají od ministerstva dopravy smlouvu na desetiletý provoz na trase Brno–Břeclav–Olomouc. „Od Českých drah požadujeme, aby na trasu nasadily nové vozy a lokomotivy, jejichž nákup bude dotován z evropských fondů,“ informoval L. Němec. „S liberalizací souvisí legislativa, která ne zcela odpovídá požadavkům. Ve Sněmovně je novela zákona o drahách a zákon o vzniku nezávislého regulátora. Nový úřad zajistí rovný přístup k infrastruktuře a posoudí hospodářskou vyváženost,“ uvedl náměstek  ministra  a dodal, že zákon by měl být účinný v roce 2016.

Výkonný ředitel  CER Libor Lochman uvedl, že CER zastupuje  zájmy členů vůči evropským  institucím s cílem získat pro  železnici výhodnější místo mezi ostatními módy.  K tomu je potřeba kvalitní a kapacitní infrastruktura, bez ní se nemůže přistoupit k liberalizaci.  „Musí existovat  regulátor, jeho existence je předpokladem liberalizace.  Nechápu, jak je možné, že ten úřad ještě nefunguje. Druhou podmínkou  je záležitost  dopravních plánů v rámci regionů i na úrovni státu. To vše by mělo před tím, než se začne s liberalizací. Konkurence ano, ale musí být řízená,“  konstatoval  Libor Lochman a dodal, že  je reálné,  aby se  v polovině příštího roku  2016 objevila  finální podoba  IV. železničního balíčku a  poté se zapracovala  do legislativy jednotlivých států.

Regulátor má dohlédnout na to, aby se kapacita na železnici přidělovala férově a promyšleně. Například na nejvytíženějším tuzemském koridoru z Prahy na Moravu, kde je plně konkurenční prostředí a střetávají se tam rychlíky Českých drah s Leo Expressem i RegioJetem, už nemají prostor osobní a nákladní vlaky. „Hlavně v úseku mezi Kolínem a Českou Třebovou na přetížení tratě doplácí regionální a nákladní doprava,“ řekl generální ředitel Správy železniční dopravní cesty Pavel Surý.

Na téma liberalizace vystoupil předseda představenstva Českých drah Pavel Krtek. Národní dopravce vítá konkurenci, umožňuje zlepšení firmy zevnitř, ale České dráhy podle Pavla Krtka chtějí jasná pravidla hry a ne konkurenci bez pravidel.  „Konkurence se nebojíme. Ale na hřiště chceme vstoupit teprve tehdy, až ta pravidla budou hotová. Pro plnou liberalizaci je nutné změnit několik zákonů, řešit  uznávání  jízdenek nebo  vznik  zúčtovací centra,“ doplnil Pavel Krtek.

V bloku Regionální doprava seznámil účastníky s postojem krajů hejtman Středočeského kraje Miloš Petera.  „Asociace krajů  projednává postup  po roce 2019, kdy skončí desetileté smlouvy.  Středočeský kraj uvítá jinou formu než memorandum, samozřejmě v souladu s českou legislativou,“ řekl hejtman kraje, který na regionální dopravu ročně posílá 1, 106 mld. Kč, což je nejvíc ze všech krajů České republiky.  Kraj má zájem na rozvíjení kvalitně nastavené spolupráce s Českými drahami včetně obnovy vozového parku.  Středočeši propojují dopravní systémy s Prahou , vloni se například  otevřelo pět nových zastávek, plánuje se otevření linky Hostivice – Středokluky.

Generální ředitelka ACRI Marie Vopálenská připomněla, že pro úspěšné fungování firem českého železničního průmyslu je důležité maximální dočerpání finančních prostředků z OPD1 a nastavení čerpání OPD2 tak, aby se toto maximálně dařilo.

Závěr 184. Žofínského fóra patřil křtu knihy Dvě století českého železničního průmyslu, kterou vydává ACRI při příležitosti dvaceti let existence asociace.

Nahoru