English

Karlovy Vary budou mít no vou nádražní budovu

Tradičním poklepáním na kolejnici zahájila Správa železniční dopravní cesty (SŽCD) modernizaci výpravní budovy horního vlakového nádraží v Karlových Varech. V rámci připravované stavby se zbourá stávající výpravní budova a na jejím místě vznikne moderní novostavba vycházející z návrhu architekta Petra Franty.

Výpravní budova na horním nádraží v Karlových Varech byla postavena v poválečných letech jako provizorní stavba dočasně nahrazující původní nádraží, které bylo v roce 1945 zničeno při bombardování spojeneckými vojsky. Této skutečnosti odpovídá i současný technický stav budovy, kdy řada stavebních konstrukcí je již za horizontem své životnosti. Část provozních prostor v budově tzv. „staré pošty“ sice byla v nedávné době zrekonstruována, zbývající část budovy je však v havarijním stavu a současné standardy vybavení pro odbavení cestujících nesplňuje.

„Na místě staré výpravní budovy je navržena nová budova horního nádraží, která odpovídá současným evropským parametrům a standardům. Dvoupodlažní budova organického tvaru bude zasazena do svažitého terénu směrem k centru města. Ústředním prvkem stavby bude prosklená hala přecházející přes obě patra, a vytvářející tak vzdušný a prosvětlený veřejný prostor. Díky projektu získá světoznámé lázeňské město skutečně reprezentativní vlakové nádraží,“ shrnul přínosy projektu generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

Po dokončení stavby nové budovy se předpokládá zahájení modernizace zbývající části železniční stanice s vybudováním nového podchodu a rekonstrukcí celého kolejiště včetně 1. a 2. nástupiště.

Nahoru