English

Evropská komise souhlasí s převodem českých nádraží na SŽDC

Ministerstvo dopravy obdrželo souhlasné stanovisko Evropské komise (EK) s úplatným převodem nádražních budov a dalšího majetku z Českých drah na stát, hospodařit s ním bude Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Převod majetku podle zvolených principů nepředstavuje podle EK nedovolenou veřejnou podporu. Pro ministerstvo dopravy jde o klíčové vyjádření, které dává zelenou této transakci.

Převod nádraží na stát zajistí dlouhodobě rovný a transparentní přístup všech dopravců k osobním železničním stanicím a zjednoduší využití veřejných peněz na opravy nádražních budov. „Jsem rád, že jsme ukončili jednání s EK a můžeme dokončit transformaci Českých drah. Je to logický a systémový krok, který je potřeba dotáhnout,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok.

Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž zastává názor, že částka pro ČD ve výši 2,93 miliardy korun při převodu tohoto majetku nepředstavuje veřejnou podporu, jelikož takovou cenu by byl ochoten uhradit za příslušnou část závodu ČD rovněž investor v tržním hospodářství. Závěr EK je v tomto ohledu formulován jasně a konkrétně – převod podle zvolených principů a v tomto finančním rámci nepředstavuje ekonomické zvýhodnění ČD a nezakládá veřejnou podporu.

Pověřený znalecký ústav nyní připraví finální ocenění příslušné části závodu ČD, která zahrnuje nádražní budovy, veškerý související movitý i nemovitý majetek, jakož i pohledávky a závazky spjaté s převáděnou částí závodu ČD. EK při stanovení finančního rámce vycházela z předběžného ocenění, které bylo zpracováno ke konci října 2014.

Nahoru