English

SŽDC zmodernizuje trať Plzeň–Domažlice v současné stopě

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) zmodernizuje trať Plzeň– Domažlice v současné stopě. Oprava trati zhruba za 9,5 miliardy korun zvýší rychlost vytížených vlaků směrem na Mnichov. Díky tomu, že povede na většině území po současných kolejích, budou nutné pouze menší zábory pozemků kvůli stavbě protihlukových stěn a trakčních stožárů.

„Trať by se měla v letech 2019 až 2025 celá elektrifikovat. Téměř v celé délce bude nadále jednokolejná,“ uvedl Pavel Paidar ze SŽDC. Tato varianta modernizace trati Plzeň – Domažlice – státní hranice SRN, k terá se někdy nazývá III. odbočný tranzitní koridor, odpovídá plánům bavorské strany, která zmodernizuje hlavně části od hranic za Řezno. Na české straně by vlaky jezdily většinou 100 až 140 km/h, pendolino až 160 km/h. Doba jízdy z Plzně do Domažlic se zkrátí přibližně o třetinu na 35 minut.

Starostové se také dozvěděli, že ve schváleném krajském územním plánu zůstanou jako územní rezerva pozemky na novou vysokorychlostní trať Plzeň – Domažlice – státní hranice pro vlaky s rychlostí až 200 km/h. Podle zástupců kraje i SŽDC by se ale stavba mohla uskutečnit až ve vzdálené budoucnosti. „Zatím je nerealizovatelná. Váže se na to dohoda s německou stranou a rozsáhlé úpravy na jejich území,“ řekl Paidar. Ten doufá, že už ve druhé polovině roku se zpracuje projekt pro územní řízení pro vytipované úseky, protože připravovat stavbu najednou nelze. Nový úsek trati vznikne jen u Plzně z Nové Hospody do Zbůchu, tedy v lokalitě, kde není žádná zástavba. Dvojkolejné krátké úseky budou z Chotěšova do Stodu, z Radonic k Domažlicím a z Domažlic do Domažlic-města.

Nahoru