English

Český dopravce AWT je už součástí skupiny PKP Cargo

Polská dopravní společnost PKP CARGO dokončila převzetí 80 procent akcií Advanced World Transpor t (AWT), druhého největšího provozovatele železniční nákladní dopravy v České republice a jednoho z největších soukromých dopravců v Evropě. Hodnota transakce je přibližně 103 milionů eur. PKP CARGO tím významně posiluje svou strategickou pozici v regionu jako vysoce integrovaného logistického operátora s evropským pokrytím.

Nákup akcií v AWT je jednou z největších zahraničních akvizic uskutečněnou polskou společností v posledních letech. Současně jde také o také druhou největší polskou investici v České republice vůbec. Podpis smlouvy a úhrada dohodnuté ceny je vyvrcholením procesu akvizice, který vyžadoval schválení od antimonopolních úřadů v Polsku, Německu, na Slovensku a v České republice. Touto transakcí PKP CARGO výrazně posílila svoji pozici na trhu a růstový potenciál dopravního koridoru Sever–Jih.

„Investice do AWT je průlomem v naší strategii mezinárodní expanze. Česká republika je branou na jih Evropy. Díky akvizici budeme moci ještě lépe využít strategického umístění Polska, zejména Slezska, k rozvoji nových tras a k realizaci komplexních logistických a dopravních služeb v baltsko-jaderském koridoru ze Severního moře,“ říká Adam Purwin, předseda představenstva společnosti PKP CARGO.

Díky této transakci naroste podíl PKP CARGO na českém trhu na 10 procent. To je důležité vzhledem k tomu, že Česká republika je devátým největším trhem v Evropě, pokud jde o železniční nákladní dopravu, a setkávají se zde mezinárodní železniční koridory.

Nahoru