English

ACRI se bude podílet na řešení problematiky vysokorychlostních tratí

Konsorcium firem ACRI/SUDOP zvítězilo ve výběrovém řízení SŽDC na zpracování technicko-provozní studie, která bude svou náplní řešit problematiku vysokorychlostních tratí (VRT) v komplexní rovině.

Náplní studie je řešení dopadu nových technických požadavků a nároků konstrukce VRT na stávající legislativu a návrh nových nebo úprav stávajících norem a legislativy pro otázky, které nejsou dostatečně řešeny stávající národní legislativou. Součástí bude i zdůvodnění navrhovaných úprav a doporučených řešení se zohledněním platných a závazných dokumentů Evropského společenství.

Studie bude vycházet z návrhu plánované sítě „rychlých spojení“, jejichž součástí je i síť VRT, vytvořeného na základě nové podoby sítě TEN-T. Podle podmínek navržených studií budou následně navrhovány úseky české železniční sítě s traťovou rychlostí vyšší než 160 km/h.

Nahoru