English

DPOV podporuje hendikepované

Ve dnech 3.-8.8.2015 proběhl již 15. ročník Integrovaného tábora v Čekyni pro uživatele Sociálních Služeb města Přerova opět pod partonátem náměstků hejtmana Olomouckého kraje. Tentokrát se tábor nesl v dobrodružném duchu „ Po stopách Sherlocka Holmese“.

Skupinové foto uživatelů a zaměstnanců SSMP. Detektiv Sherlock Holmes v podání Antonína Korduliaka.

Program byl velmi pestrý. Kromě tématických her a soutěží získali táborníci zajímavé informace o výcviku psů Městské policie v Přerově, viděli vystoupení kouzelníka s kartami a také je navštívil tým amerického fotbalu „ Mammoths“. Hlavní atrakcí v těchto horkých letních dnech byl ovšem bazén, který je velkým lákadlem a dominantou letního tábora.

V čele s organizátory (Odborové sdružení železničářů, SSMP-Denní pobyt), bylo na slavnostním zahájení hned několik významných osobností a důležitých sponzorů, bez jejichž podpory by tento pobyt pro hendikepované nebyl možný. K nim patří i František Bureš, člen představenstva ČD, který v rámci úvodního proslovu přivítal účastníky tábora a společně s ostatními zavzpomínal na prvopočátky tohoto projektu.

Mezi přítomnými byl i bývalý ministr dopravy Antonín Prachař, zastupitel olomouckého kraje Miroslav Kapoun nebo Předseda OSŽ Jaroslav Pejša. Nechyběl ani přerovský primátor Vladimír Puchalský a zástupci sponzorů, kam se řadí i akciová společnost DPOV.

Tábor v Čekyni dlouhodobě významně podporujeme a spolupracujeme při tom s Odborovým sdružením železničářů. Jsme velmi rádi, že můžeme alespoň touto cestou přispět k radostnějšímu a pestřejšímu životu dětí a dospělých, které dennodenně čelí svému zdravotnímu postižení, říká Roman Kott, předseda představenstva DPOV (Dílny pro opravy kolejových vozidel).

Po skončení slavnostního zahájení byly pro všechny zúčastněné velkým překvapením nádherné ukázky rukodělné práce z dílny denního stacionáře. Například vonná domácí mýdla, keramické svícny nebo figurky.

Během celého tábora se tancovalo, zpívalo a hrálo
na hudební nástroje.
Ukázky tvořivosti dětí se zdravotním hendikepem.
Nahoru