English

UniControls dodá informační systém pro osobní vozy

Společnost UniControls získala významnou zakázku v oblasti Informačních technologií pro kolejová vozidla. Jedná se o komplexní dodávku informačního systému UNITRACK PIREDI pro osobní vozy řady Ampz, Bmz a WRmz v počtu 71 kusů a pro osobní vozy řady Bdmpz, Bhdmz a Bmz v počtu 22 kusů. Zakázka bude realizována pro akciovou společnost Pars nova, která předmětné osobní vozy modernizuje pro České dráhy.

Tyto modernizované osobní vozy pro kategorii vlaků EuroCity budou České dráhy využívat především na mezistátní lince z Prahy do Drážďan, Berlína a do Hamburku. Při rekonstrukci bude nově dosazen audiovizuální informační systém a elektronický rezervační systém z produkce společnosti UniControls a taktéž Wi-Fi zařízení pro provoz internetu. Do osobních vozů budou dále implementovány zcela nové komponenty, jako např. vnitřní informační displeje nebo rozhlasové ústředny z produkce dceřiné společnosti UniControls-Tramex.

Nahoru