English

AV ENGINEERING představuje „akcelerované“ zkoušky životnosti výrobků

V oblasti transportní techniky zákazníci stále stupňují své požadavky na provozní parametry výrobků. Ty pramení jednak z legislativního rámce a jednak ze zvyšujících se nároků na vývoj a výrobu. To je v protikladu s rostoucími požadavky na užitné vlastnosti výrobku při současné minimalizaci vývojových a výrobních nákladů. Tyto požadavky platí pro vývoj zcela nových výrobků, ale zrovna tak pro projekty s různým stupněm modernizace existujících produktů.

Společnost AV ENGINEERING jako první v České republice zavádí tzv. „akcelerované“ zkoušky životnosti jednotlivých komponent a celků. Tento typ zkoušek umožňuje až pětkrát snížit časovou náročnost zkoušky nebo umožní ve stejném čase provést zkoušky životnosti až pěti různých modifikací výrobků. Benefit časové úspory vede i k nákladové úspoře při realizaci vývojových a kontrolních zkoušek.

Vlastní metodika „akcelerovaných“ zkoušek využívá metody Multisine, která umožňuje realizaci zátěžného spektra kombinací více sinusových zátěžných funkcí oproti stávající metodě Sweptsine s jednou definovanou sinusovou funkcí. Společnost AV ENGINEERING, a.s., poskytuje svým partnerům v souvislosti s „akcelerovanými“ zkouškami životnosti:

  • návrh metodiky měření a provedení vlastního měření zátěžných spekter na vozidle
  • jízdní zkoušky
  • laboratorní verifikace

Výstupem je definice zákaznických zátěžných spekter. Laboratorní zkoušky výrobku se provádějí pro normativní zátěžné spektrum nebo zákaznické zátěžné spektrum. Bližší informace získáte na www.aveng.eu.

V oblasti transportní techniky zákazníci stále stupňují své požadavky na provozní parametry výrobků. Ty pramení jednak z legislativního rámce a jednak ze zvyšujících se nároků na vývoj a výrobu. To je v protikladu s rostoucími požadavky na užitné vlastnosti výrobku při současné minimalizaci vývojových a výrobních nákladů. Tyto požadavky platí pro vývoj zcela nových výrobků, ale zrovna tak pro projekty s různým stupněm modernizace existujících produktů.
Nahoru