English

VZ Ú Plzeň je přesnější, pružnější a efektivnější

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. (dále VZÚ Plzeň) dlouhodobě rozvíjí své aktivity v oblasti železničního průmyslu a kolejové dopravy. Mezi hlavní činnosti, kromě pevnostních výpočtů, výpočtů v oblasti proudění a crashových analýz, patří zkušebnictví. Vysokou kvalitu poskytovaných zkoušek a kalibrací zajišťuje akreditace podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, podle níž jsou Zkušební a kalibrační laboratoře VZÚ Plzeň akreditovány Českým institutem pro akreditaci.

Nosnými pilíři akreditovaných zkušeben VZÚ Plzeň v této oblasti podnikání jsou statické a únavové zkoušky komponentů kolejových vozidel, vibrační zkoušky a měření hluku a vibrací, prováděné dle evropských standardů. Tyto důležité výzkumně experimentální činnosti vyžadují, kromě velkých znalostí a dovedností odborného personálu, také vysokou kvalitu zkušebních a měřicích systémů, přesnost měřidel a jejich navázání na etalony vyšších řádů.

Ke zvýšení soběstačnosti, nezávislosti a snížení nákladů se VZÚ Plzeň v loňském roce rozhodl rozšířit svoji stávající akreditovanou kalibrační laboratoř o kalibrace momentových klíčů v rozsahu 1,2 až 1500 Nm, snímačů vibrací, vibrometrů, akcelerometrů a siloměrů zatěžovacích systémů v rozsahu 10 až 500 kN. Všechny tyto nové kalibrace provádí VZÚ Plzeň jak ve svých stálých laboratořích, tak i přímo u zákazníků.

Kalibrační laboratoř č. 2246, která je akreditovaná již od roku 1996 pro kalibrace měřidel geometrických veličin (délky, drsnosti povrchu a rovinného úhlu), těmito novými obory kalibrací rozšiřuje portfolio nabízených služeb.

Nahoru