English

Projekt IT 2Rail byl schválen Evrop skou komisí

Projekt IT2Rail, který již schválila Evropská komise, je úspěšným projektem první výzvy programu Horizont 2020 zaměřeným na vývoj IT řešení pro oblast osobní dopravy. Věnuje se řešením pro multimodální dopravu, její bezproblémovosti a udržitelnosti. Na projektu bude pracovat konsorcium firem, které se skládá z 27 partnerů pocházejících celkem z devíti evropských zemí.

Řešení projektu bude probíhat v letech 2015 až 2017. Koordinátorem celého konsorcia je Asociace evropského železničního průmyslu UNIFE. Česká skupina OLTIS Group je zapojena v sedmi pracovních balíčcích z celkových devíti. Navíc plní roli lídra pracovního balíčku WP4, kde největší a klíčový podíl práce odvede právě OLTIS Group na aplikaci Trip Tracker.

Projekt IT2Rail bude vyvíjet koncept jízdenek založený na interoperabilitě mezi různými druhy dopravy. Konečným cílem je, aby si mohl cestující rezervovat a zaplatit jízdenku jediným kliknutím; jde o kompletní multimodální cestovní řešení napříč různými dopravními soustavami a provozovateli (železniční, městská, letecká doprava). Cestující okamžitě obdrží přístupy (elektronické oprávnění nebo odkaz na něj) spojené s jejich unikátním identifikátorem. Tato elektronická oprávnění bude možné přečíst příslušnými ověřovacími zařízeními po celou dobu jejich multimodální cesty za použití například smartphonu.

Pozornost se bude věnovat také podchycení zvláštních potřeb a preferencí cestujícího. Za tímto účelem bude vytvořeno několik dílčích aplikací, jako například Travel Shoper, Ticketing, Trip Tracker a Travel Companion.

Nahoru