English

Prototyp dvousystémové lokomotivy se pyšní původním provedením laku

V halách Pars nova byla v první polovině roku 2015 k vidění hned dvě kolejová vozidla, která jsou na základě smlouvy a požadavku zákazníka ČD opatřena lakem v původním barevném provedení. Jedná se o elektrickou dvousystémovou lokomotivu a elektrickou jednotku.

Tzv. retro nátěr dostala lokomotiva, která z Pars nova odjela začátkem května s označením 362.001-0. Protože se jedná o jeden ze dvou prototypů, jejichž výroba byla dokončena v roce 1980, byl požadavek zákazníka tuto lokomotivu co nejvíce přiblížit sériovému provedení, což mimo jiné znamenalo úpravy vzduchového okruhu, přemístění ruční brzdy a úpravy na elektrické výzbroji. Mimo jiné bylo realizováno i navýšení rychlosti ze 120 km/hod. na 140 km/hod. Lokomotiva tedy přijela do Pars nova jako 363.001-9 a odjela jako 362.001-0.

Je určitě významným počinem, že České dráhy připomínají tradici a kontinuitu výroby kolejových vozidel v České republice tím, že některé z vozidel, které provozují, nechávají v původním provedení nebo jim dopřejí původní provedení laku. Jedním z nich je i tato dvousystémová lokomotiva.

Potřeba nových dvousystémových lokomotiv vyplynula v 70. letech z rozhodnutí ČSD elektrizovat i tratě s nevyhnutelnými styky střídavé a stejnosměrné proudové soustavy. Výroba prvních dvou lokomotiv nové generace začala již roku 1978, oba prototypy pak byly výrobně dokončeny počátkem roku 1980 a následně se podrobily prvním zkouškám ve výrobním závodě. Prototyp ES499.1001 pak v průběhu měsíce května 1980 opustil mateřský závod a byl předán k dalším zkouškám.

Nahoru