English

Firma CZ LOKO získala dotaci na vývoj no vého po dvozku dieselelektrické lokomotivy

Akciová společnost CZ LOKO získala pro následující tři roky přes 10 milionů korun na výzkum a vývoj třínápravového podvozku dieselelektrické lokomotivy pro široký rozchod 1520 mm. Podporu jí poskytne Technologická agentura ČR z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. Na konci uceleného vývoje pak bude šestinápravová lokomotiva s dieselelektrickým pohonem pro východoevropské trhy.

„Máme svou flotilu lokomotiv a tento projekt velké lokomotivy nám do ní zapadá,“ říká Bedřich Bulička, ředitel pro strategii a rozvojové projekty CZ LOKO. Právě díky vývoji a inovacím se z firmy během posledních deseti let stal respektovaný dodavatel dieselelektrických lokomotiv. „Novinky a inovace produkce nám postupně umožnily zvýšit výrobu a export zvláště do zemí se širokým rozchodem kolejí. Což není jen Rusko, ale i Finsko, Bělorusko nebo pobaltské země Evropské unie,“ poznamenává ředitel.

Zároveň ocenil podporu, kterou vývoji poskytuje stát prostřednictvím své Technologické agentury. Nové třínápravové podvozky nelze totiž nikde koupit, chce-li tedy firma přijít s novým vozidlem, musí do jeho výzkumu a vývoje investovat desítky milionů korun. Veřejná podpora je přidělena na roky 2015 až 2017, v nichž se projekt bude řešit. Letošní rok je věnován výpočtům, projektům, konstrukci. Další pak přípravě a stavbě prototypu a simulací, a nakonec odzkoušení. Podobně CZ LOKO postupovalo v letech 2007 až 2009 při výzkumu a vývoji modulového dvounápravového podvozku o rozchodu 1435 mm. Ten se dnes využívá v lokomotivách řady 744.

Nahoru