English

Novela zákona o dráhách míří konečně do vlády

Ministerstvo dopravy v průběhu roku 2014 připravilo návrh novely zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, který byl ke konci loňského roku projednán v mezirezortním připomínkovém řízení a v současné době je projednáván legislativními orgány vlády České republiky. Cílem tohoto návrhu je především provést transpozici směrnice 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru.

Novela zákona tak reaguje na požadavky vyplývající z této směrnice a přináší s sebou změny zejména v oblasti samotného přístupu na dráhu a jeho zpoplatnění. Návrh zákona rovněž do české právní úpravy promítá nový institut zařízení služeb a zakotvuje podmínky přístupu k těmto službám. Jedním ze stěžejních požadavků této směrnice je zřízení nezávislého regulačního subjektu pro oblast železniční dopravy. Ve světle požadavků směrnice počítá se zřízením regulačního subjektu tento návrh (resp. doprovodný návrh zákona, kterým by měl být regulační subjekt zřízen), jenž pro regulační subjekt zvolil název Úřad pro ochranu podnikání v dopravě.

V rámci Úřadu pro ochranu podnikání v dopravě jako regulačního subjektu ve smyslu směrnice 2012/34/EU bude komplexním způsobem soustředěna působnost (obecně) v oblasti přístupu k drážní infrastruktuře. Účinnost návrhu novely zákona (i zmiňovaného doprovodného zákona zřizujícího regulační subjekt) je navržena ke dni 1. ledna 2016, z čehož vyplývá, že k tomuto datu by měl být zřízen i nový regulační úřad – Úřad pro ochranu podnikání v dopravě. Finální podoba novely bude záviset na postoji vlády a zejména Poslanecké sněmovny.

Nahoru