English

Systém ETCS na české železnici - další téma ACRI Akademie

Zkušenosti se zaváděním a dopady systému ETCS na českou železnici bylo nosným tématem další ACRI Akademie, kterou ACRI pořádalo ve spolupráci s ÚNMZ a AŽD Praha.

Velký zájem o dané téma dosvědčuje účast přes 50 posluchačů z řad 14 firem, 2 univerzit, Drážního úřadu, SŽDC a Českých drah. Přítomné v úvodu přivítal ředitel Odboru technické normalizace ÚNMZ Jiří Kratochvíl. Dále následovaly přednášky (při kliknutí na dané téma je možné stáhnout přednesenou prezentaci):

Nahoru