English

ACRI Akademie - Aplikace evropských předpisů a jejich dopad na schvalování a provoz nákladních vozů

Seminář pořádaný ve spolupráci s ÚNMZ a VÚKV

Letos v pořadí již čtvrtý seminář pořádaný v rámci ACRI Akademie. Přes dvacet účastníků přišlo diskutovat nad problematikou nejasností v evropských normách pro nákladní vozy a dopad na jejich schvalování.

Přítomné posluchače přivítal na půdě ÚNMZ ředitel Odboru technické normalizace Jiří Kratochvíl. Následovala přednáška zástupkyně ÚNMZ o nových a připravovaných normách v oblasti železnice. Samotné téma semináře uvedl Zdeněk Malkovský, VÚKV, se svou přednáškou o některých nejasnostech v evropských normách pro nákladní vozy a dopad na jejich schvalování. Poté následoval výstup zástupců Drážního úřadu o zkušenostech s aplikováním evropských předpisů, dále pak byly předneseny zkušenosti výrobce a železniční opravny s aplikováním evropských předpisů.

Prezentace ze semináře ke stažení níže:

Zdeněk Malkovský, VÚKV - Některé nejasnosti v evropských normách pro nákladní vozy a dopad na jejich schvalování

Jiří Hanuš, Drážní úřad - Zkušenosti z oblasti ECM

Karel Růžička, Drážní úřad - Doporučení ERA k uvádění vozidel do provozu; Poznatky a úvahy pro schvalování vozidel

Miloš Toman, Legios Loco - Zkušenosti výrobce s aplikováním evropských předpisů

Martin Vošta, RYKO - Zkušenosti železniční opravny s aplikováním evropských předpisů

Vondrová, ÚNMZ - Přehled nových a připravovaných norem v oblasti železnice

Nahoru