English

Společnost T-CZ dodá radiostanice VS 67 pro SŽDC

V letošním roce čeká společnost T-CZ několik zajímavých a rozsáhlých projektů. Nejrozsáhlejším je bezesporu plošná úprava vozidlových radiostanic typu VS47 a VS67 související s rekonstrukcí simplexních sítí SŽDC v pásmu 150MHz v rámci změny kmitočtového rastru z 25 kHz na 12,5 kHz a se zavedením nových funkcí v těchto sítích.

Projekt zasahuje tisíce vozidel vybavených radiostanicí VS47 a VS67, a to jak státních, tak soukromých dopravců. Projekt je komplikovaný po stránce technické a především po stránce logistické, vzhledem k počtu generačních verzí radiostanic a dostupnosti radiostanic v běžném provozu vozidel. T-CZ v tomto smyslu úzce spolupracuje s ČD- -Telematikou, jakožto servisní organizací Českých drah a ČD Carga, i s jednotlivými soukromými dopravci.

Dalším zajímavým projektem realizovaným v roce 2015 je dodávka a instalace vozidlových radiostanic VS67 na speciální hnací vozidla SŽDC. „Jedná se především o vozidla typu MUV69, která jsou vybavena různými typy kabin a pracovních nástaveb. Tento projekt je pro nás velkou výzvou právě z důvodu technických a zástavbových variací jednotlivých vozidel,“ podotýká technický pracovník a projektant Tomáš Hozák.

Instalace VS67, v provedení určeném pro speciální hnací vozidla, budou probíhat v tomto a následujícím roce v již osvědčené spolupráci se společností ČD-T. „Na základě požadavků a zpětných informací od zákazníků a díky spolupráci s pracovníky SŽDC jsme vyvinuli a budeme dodávat VS67 ve speciálním konstrukčním provedení. Toto provedení účinně chrání jednotlivé bloky soupravy VS67 a je vhodné pro provoz na speciálních hnacích vozidlech. Bloky soupravy VS67 budou dodávány ve standardizovaném provedení, které zajistí naplnění legislativních podmínek, dodržení technických podmínek TSI, a umožní efektivní následný servis radiostanic,“ vysvětluje Tomáš Hozák.

Nahoru