English

Český železniční průmysl v zemi mahárádžů

Indie plánuje v následujících pěti letech investovat 135 miliard dolarů do stávající železniční sítě. Takto masivní obnova železnice nabízí příležitosti i pro české firmy, které již v loňském roce uzavřely s Indickými drahami strategické partnerství.

Indie, kterou v koloniálních časech Britové označovali za perlu svého impéria, je druhým nejlidnatějším státem naší planety. Země posvátných krav, bengálských tygrů, jógy a Mahátmy Gándhího je nesmírně rozmanitým státem. A Indické dráhy jsou jedním z největších zaměstnavatelů na světě – 1,6 mil. zaměstnanců, každý den přepraví 19 mil. cestujících a přes 2 mil. tun zboží. A co může nabídnout český železniční průmysl? 200 letou tradici, nejnovější technologie, kvalitní výroby za konkurenceschopné ceny a především transfer technologií.

Dne 19. srpna roku 2014 bylo v Novém Dillí podepsáno Memorandum o porozumění mezi ACRI -Asociací podniků českého železničního průmyslu a Českými dráhami na jedné straně a Indickými drahami na straně druhé. Memorandum je uzavřeno na tři roky s automatickým prodlužováním jeho platnosti vždy o jeden rok, pokud jedna ze stran jeho platnost nevypoví. Obsahem Memoranda je spolupráce v oblasti osobní a nákladní dopravy, budování železniční infrastruktury, modernizace železničních tratí za účelem dosažení vyšší rychlosti přepravy, modernizace signalizačních zařízení, informačních a komunikačních technologiích zejména v osobní dopravě a v dalších oblastech, které navrhne jedna ze stran.

Miloslav Stašek, vyslanec ČR v Indii uvádí: „Na základě uvedeného memoranda jsme ve spolupráci s ACRI připravili projekt ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR s názvem Prezentace českých firem z oblasti železničního průmyslu v Indii, na jehož základě se ve dech 11. až 14. května l.r. uskutečnila Mise českých firem z oblasti železničního průmyslu do Indie. Uvedená mise umožnila jejím účastníků, setkat se jak s představiteli státních institucí, tak s představiteli podniků indického železničního průmyslu. Ekonomické projekty jsou formou umožňující zastupitelským úřadům ČR účinně se podílet na zajišťování a prosazování proexportní politiky státu“.

Projektu ekonomické diplomacie se zúčastnil firmy Bonatrans, ŠKODA TRANSPORTATION, ŠKODA ELECTRIC a ACRI – Asociace podniků českého železničního průmyslu. Za účasti pana velvyslance Miloslava Staška a obchodního rady pana Jiřího Janíčka se česká delegace mimo jiné osobně setkala s ministrem železnic panem Sureshem Prabhu. Ten potvrdil zájem indické strany na spolupráci s českou stravou v oblasti železničních technologií a účast expertního týmu na zasedání v České republice v červnu letošního roku. Generální ředitelka ACRI Marie Vopálenská dodává: „Také jsme se zúčastnili jednání s Metro Delhi, semináře s prezentací firem ve spolupráci s obchodní komorou ASSOCHAM, jednání s představiteli Railway Board Indických železnic a jednání na ministerstvu železnic. Přínosná byla i návštěva výzkumného ústavu RDSO (Research Designs and Standards Organisation) v Lucknow a závodu na výrobu železničních vozů RCF (Rail Coach Factory) v Kapurthale. Indie nabízí možnosti pro uplatnění pro české dodavatele pro železnici. Uzavřená dohoda o Strategickém partnerství je šance, jak českým podnikům pomoci při vstupu na indický trh.“

V současné době jsou na indickém trhu přítomny české společnosti Bonatrans - výrobce železničního dvojkolí, DAKO – výrobce brzd a další české firmy. Zájem o vstup na indický trh mají společnosti Škoda Transportation, Škoda Electric, ZKL Brno, VUKV, Pars komponenty a další firmy. V roce 2013 byla založena společnost BONATRANS India Pvt. Ltd. V současné době probíhá výstavba závodu, s plánovaným zahájením vlastního provoz ve čtvrtém kvartále 2015. „Cílem je vyrábět dvojkolí, kola a nápravy určené pro indický trh a to zejména pro místní metra, osobní vozy a lokomotivy indických drah. Cílové výrobní kapacity jsou nyní plánovány na úrovni 20.000 ks kol a 5.000 ks dvojkolí“, upřesňuje Jakub Weimann, generální ředitel Bonatrans Group.

Jaromír Šilhánek, generální ředitel ŠKODA ELECTRIC: „Po našem úspěšném působení v Číně zvažujeme možnost vstupu na další trh s výrazně se rozvíjející železniční dopravou. Indie je určitě trh s ohromným potenciálem v oblasti železniční dopravy a metra. Nova vláda nedávno schválila plán investovat do železničních vozidel a infrastruktury 135 mld. UDS v průběhu 5 let. Zároveň ale také silně prosazuje politiku "Made in India", jejímž cílem je vytvořit 100 mil. nových pracovních míst v průmyslu. Tedy každý, kdo bude chtít dlouhodobě dodávat své produkty v rozumných objemech Indickým drahám, bude muset investovat a vyrábět v Indii, příp. transferovat technologii místnímu partnerovi. Navíc si nejsem úplně jistý, že Indické železnice, na rozdíl od Číny, opravdu stojí o poslední technologie a nejmodernější technická řešení. Spíše kladou důraz na dobrou cenu.“

 

Tisková zpráva ke stažení ZDE.

Nahoru