English

Úspěšná prezentace českých firem na veletrhu TECHNIKA v Srbsku

Ve dnech 11. – 15. května se v Bělehradě konal tradiční strojírenský veletrh TECHNIKA. České firmy se díky Ministerstvu průmyslu a obchodu a ACRI mohly prezentovat ve společné expozici.

Mezi českými vystavovateli nechyběly v Srbsku firmy AŽD Praha, která koncem loňského roku zahájila modernizaci hlavního bělehradského nádraží, dále pak BOCO PARDUBICE machines, ČSAD Uherské Hradiště, Domat Control Systém, Elmesy, INVERA, LOKO TRANS, PERMON, PROMAN, RADKA, SaZ, STROJIMPORT a TOSHULIN.

Společná česká expozice byla 11. května slavnostně otevřena za přítomnosti paní velvyslankyně České republiky Ivany Hlavsové. Následoval koktejl, kterého se účastnil i pan obchodní rada Jiří Král.

Ve středu 13. května pořádala společnost AŽD společně s Velvyslanectvím ČR v Bělehradě koktejl za přítomnosti významných hostí.

 

Nahoru