English

CZ LOKO rozšiřuje stipendijní program i na střední školy

Už nejen studenti vysokých, ale nově také žáci středních škol, se mohou zapojit do stipendijního programu akciové společností CZ LOKO. Přední středoevropský výrobce dieselelektrických lokomotiv tak chce podpořit talentované učně a studenty a do budoucna si zajistit nové, kvalitní zaměstnance se středoškolským vzděláním.

První školou, která se do tohoto partnerského projektu zapojila, se stala Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová, v níž se budou stipendia týkat žáků třetích ročníků, obor Strojní mechanik a Elektrikář. Měsíční stipendium bude činit tisíc korun a jeho součástí bude i tříletý závazek pracovat ve firmě.

„U vysokoškoláků se nám tento program osvědčuje. Zvláště u studentů Univerzity Pardubice a její Dopravní fakulty Jana Pernera, která má v České Třebové dislokované pracoviště. Věřím, že i na středním stupni budeme mít podobné výsledky, protože současně se stipendiem žáci získají jistotu, že po dokončení školy budou mít hned práci v prosperující firmě se silným exportem,“ říká Tomáš Brancuzský, personální ředitel CZ LOKO.

„Zaujal nás na tom hlavně širší rozměr spolupráce, postavené na prohloubení teorií s praxí, což je dnes velmi žádoucí. Stipendia pro úspěšné žáky jsou totiž jen její dílčí součástí,“ vysvětluje Milan Kment, ředitel školy. Právě její zaměstnanci mohou pro svůj profesní růst využívat vzdělávací kurzy CZ LOKO, žáci zde zase absolvují odbornou praxi a firma bude školu také materiálně a finančně podporovat. Experti CZ LOKO se rovněž zúčastní odborných konferencí školy.

Nahoru