English

DPOV a.s. otevřela v Nymburce nové pracoviště povrchových úprav

Na nymburském pracovišti společnosti DPOV a.s. byla v druhé polovině roku 2014 představena nová lakovna pro kolejová vozidla, nejmodernější v rámci Skupiny ČD. Nová lakovna je 32 metrů dlouhá, 6,2 metru široká a 6,1 metru vysoká. Lakovací komoru lze roletovou stěnou rozdělit na dvě oddělené části o délkách 20 a 12 metrů, jež mohou pracovat v odlišných režimech, například stříkání a sušení.

Součástí lakovny jsou též dvě pracoviště pro míchání barev, vybavená pneumatickými míchači. U každé boční stěny je instalována pohyblivá pneumatická vysokozdvižná plošina s výškou zdvihu 3,3 metru, sloužící pro práce na vyšších částech vozidla. Původní pracoviště je nyní využíváno pro přípravné práce před lakováním, jako jsou broušení, tmelení, kytování, stříkání drobných dílů apod. Je vybaveno generátorem s plynovým hořákem a dále šesti mobilními odsávacími moduly, k nimž lze připojit potřebné pracovní nářadí. Pro odsávání zplodin jsou instalovány dvě odsávací stěny.

V porovnání s dosavadními lakovnami v rámci skupiny ČD tedy nové zařízení v Nymburce poskytuje nejen zásadní zlepšení pracovních podmínek pro obsluhu, ale i zvýšení kapacity díky výraznému zkrácení doby zasychání laku.

Nahoru