English

MSV Metal Studénka, a.s., investuje nejen do vývoje nových výrobků

Na loňském 10. ročníku veletrhu InnoTrans v Berlíně představila MSV Metal Studénka, a.s., nový typ nárazníku kategorie A určený pro použití na nákladních vagónech. Mezi hlavní přednosti nového nárazníku patří jeho nižší hmotnost (o 17 kg), moderní konstrukce skříně nárazníku a použití kovaného monolitického talíře, který je zakalen po celé své ploše.

Nově bylo řešeno i zajištění vodících kamenů a došlo k odlehčení kované příruby. Optimalizací konstrukce skříně nárazníku došlo nejen k redukci hmotnosti, ale také ke snížení množství mazaných ploch. Dalšími výhodami je jeho vysoká životnost (až 30 let), snadná montáž i demontáž a jednoduchá údržba. Nový typ nárazníku byl testován společností VÚŽ a VÚKV a certifikován NFB v Německu.

Do nové výrobní linky na sériovou výrobu odlehčeného nárazníku, jejíž součástí je moderní lakovna, investuje kovárna více než 1,8 milionu eur. Lakovna umožní provést kompletní proces povrchové ochrany od odmaštění povrchu výrobků, maskování, lakování, sušení až po transportní zařízení tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná kvalita pro odběratele. Kapacita lakovny je projektována na čtyři tisíce tun ročně.

Druhým úspěšně dokončeným projektem moderní kovárny je výroba děleného táhla, pro jehož sériovou výrobu bylo pořízeno několik nových zařízení – např. CNC soustruh pro obrábění jednotlivých dílů děleného táhla, poloautomatický montážní stroj pro montáž a kontrolu táhlového ústrojí či speciální taho-tlakový měřicí stroj, na kterém budou prováděny všechny zkoušky statických charakteristik a trhací zkoušky až do zatížení 200 tun. Nově vyvinuté dělené táhlo bylo odzkoušeno na životnost 30 let a jeho montáž je zcela zaměnitelná s montáží standardního neděleného táhla. Nový výrobek plně vyhovuje požadavkům UIC, normám EN 15566 i TSI.

Nahoru