English

Další Vectrony v ČR budou sloužit v nákladní dopravě

Na českých kolejích se objevují další zbrusu nové lokomotivy typu Vectron z produkce společnosti Siemens. Jedná se celkem o tři vícesystémové elektrické lokomotivy, najaté společností LokoTrain od rakouského poolu ELL (European Locomotive Leasing). První lokomotiva byla předána začátkem března. Další dva stroje se připojí na jaře tohoto roku.

Vectron MS od společnosti Siemens patří mezi interoperabilní lokomotivy určené pro nákladní i osobní dopravu. Společnost LokoTrain plánuje jejich využití dopravci zejména na hlavních dálkových železničních tazích České republiky (I. a II. železniční koridor) s tranzitem do Německa, Polska, Rakouska, na Slovensko či do Maďarska. Kromě národních zabezpečovačů jsou lokomotivy vybaveny také ETCS v souladu s požadavky evropských směrnic.

„Moderní vysoce výkonné elektrické lokomotivy Vectron jsou schopné provozu ve všech okolních zemích včetně Maďarska a významně přispívají k zajištění rychlé a hospodárné dopravy. Navíc díky nim odpadá neefektivní výměna lokomotiv na státních hranicích. Zvýšení rychlosti a produktivity železniční dopravy je významným nástrojem k odlehčení silnic a dálnic od zatížení těžkou nákladní dopravou,“ říká Roman Kokšal, ředitel dopravní divize společnosti Siemens.

Lokomotivy Vectron mohou využít všichni dopravci, kteří vyžadují rychlou, hospodárnou, interoperabilní a v neposlední řadě ekologickou dopravu. Nové lokomotivy již získaly typové schválení od Drážního úřadu ČR pro provoz na celé elektrifikované síti SŽDC bez omezení. Všechny testy se podařilo úspěšně zvládnout.

Nahoru