English

Pars nova používá nově tradiční značku Škoda

Začátkem roku začala šumperská společnost Pars nova užívat ke své prezentaci tradiční českou značku okřídleného šípu, logo Škoda. Společnost tím získává významný a hlavně viditelný atribut příslušnosti ke skupině Škoda Transportation.

„Pro Pars nova znamená tato značka vstup do vyšší strojírenské ligy. Ponese totiž jednu z nejvýznamnějších značek v celé České republice. Toto světoznámé logo může pomoci společnosti Pars nova upevnit pozici v oblasti železničního průmyslu,“ říká Tomáš Ignačák, předseda představenstva Pars nova a generální ředitel Škoda Transportation. Šumperská firma prošla za dobu své existence velmi úspěšnou cestou a dokázala vždy pružně reagovat na požadavky trhu.

Vedle tradičního železničního opravárenství se v průběhu posledních zhruba 20 let velmi rozvinula oblast celkových modernizací a přestaveb řady typů kolejových vozidel a v současnosti se ve společnosti dokonce vyrábí zcela nová kolejová vozidla, aktuálně moderní tramvaje pro tureckou Konyu. „To vypovídá nejen o šikovnosti a vysokých technických dovednostech zaměstnanců, o realizovaných rozsáhlých technologických investicích, ale také o tom, že se společnost dokázala dobře začlenit do silné skupiny Škoda Transportation,“ dodal Tomáš Ignačák.

Původní logo Pars nova procházelo od roku 1993, kdy proběhla privatizace bývalých ŽOS Šumperk, různými malými úpravami. Jeho základ však zůstal po celou dobu nezměněn. Od roku 2008 je Pars nova součástí velké a stabilní skupiny Škoda Transportation. Celých šest let se však prezentovala pod původním znakem firmy.

Nahoru