English

ACRI Akademie pokračuje - Vývoj v technické normalizaci

ACRI ve spolupráci s ÚNMZ uspořádala seminář s názvem "Vývoj v technické normalizaci a železniční interoperabilitě". Jedná se o tradiční seminář, který ACRI pořádá každoročně.

Příspěvek za Ministerstvo dopravy a SŽDC přednesl Radek Čech, který informoval o novinkách z RISC a připravované legislativě týkající se železniční interoperability. Danuše Marusičová přiblížila základní vztahy mezi EU legislativou o interoperabilitě evropského železničního systému, železničním výzkumem a technickou normalizací. Navazující vystoupení Agáty Pokorné přiblížilo současný stav společného podniku Shift2Rail se zaměřením na časový plán jednotlivých aktivit.

Druhá část semináře byla již zaměřena na technickou normalizaci. V úvodu Dagmar Vondrová z ÚNMZ přiblížila posluchačů systém veřejného připomínkování návrhů technických norem. Výklad byl doplněn praktickou ukázkou používání daného systému. Následně bylo představeno Centrum technické normalizace ACRI a jednotlivý manažeři pro TNK 141 (Jan Lutrýn) s TNK 126 (Přemysl Šolc, Martin Vlček) informovali o normách spadající do jejich kompetence.

Prezentace ze semináře jsou ke stažení níže:

Radek Čech, SŽDC

Danuše Marusičová, ACRI

Agáta Pokorná, ACRI - Shift2Rail

Agáta Pokorná, ACRI - CTN ACRI

Jan Lutrýn, ACRI - TNK 141

Přemysl Šolc, ACRI - TNK 126

 

Nahoru