English

Mezinárodní konference železniční dopravy (ERRIC/IRFC) 2015 triumfovala obrovským úspěchem

Ve dnech 18.–20. března 2015 proběhl v Praze v Clarion Congress Hotel Prague**** již 5. ročník mezinárodní konference a výstavy IRFC o železničních nákladních přepravách (IRFC 2015), tentokrát společně s 1. ročníkem mezinárodní konference ERRIC evropského železničního výzkumu a inovací. Celá konference ERRIC/IRFC 2015 se nesla pod heslem „Výzkum a inovace – hnací síla konkurenceschopnosti“. Konferenci uspořádala společnost OLTIS Group, pod záštitou místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace, Ministerstva dopravy České republiky, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a mezinárodních organizací UNIFE (Asociace evropského železničního průmyslu), UIC (Mezinárodní železniční unie), CER (Společenství evropských železnic a provozovatelů infrastruktury) a OSŽD (Organizace spolupráce železnic). Konferenci také podpořilo 13 partnerů, zejména z řad mezinárodních organizací.

Letošního ročníku se zúčastnilo 301 účastníků z 27 zemí, z toho 58 vrcholných představitelů z předních železničních firem a organizací. Seznam přednášejících se uzavřel na rekordním počtu 75, mezi přednášejícími byli mimo jiné zástupci Evropské komise, Ministerstva dopravy, UIC, ERA, UNIFE, CER a jiných významných evropských i asijských organizací.

V programu prvního dne vystoupili vedoucí představitelé mezinárodních železničních organizací a velkých firem s tématy souvisejícími s výzkumem a inovacemi, železniční konkurenceschopností, liberalizací a možnostmi spolupráce.

João Aguiar Machado, generální ředitel DG Mobility and Transport, Evropské komise ve svém projevu zdůraznil potřebu zvýšení podílu železnice na celkovém objemu přeprav: Podíl železnice zůstává velmi skromný v porovnání s ostatními druhy dopravy, jako je doprava silniční, která zaujímá podíl 90% trhu. Co se týče železniční nákladní dopravy, zde není patrný žádný vývoj. Podíl železniční nákladní dopravy zůstává za posledních 15 let asi na 10-11%, oproti 45% pro silniční nákladní dopravu a 37% pro námořní dopravu. Je zde tedy rozhodně prostor pro zlepšení. Je zřejmá potřeba přijetí zásadních opatření jak pro osobní tak i nákladní železniční dopravu tak, aby mohla železnice převzít větší podíl dopravní poptávky v příštích desetiletích. To bude mít samozřejmě také přínos jak pro naše životní prostředí, tak i pro naše přetížené silnice.

Přednášky prvního dne byly v programu konference rozděleny do tří tematických sekcí:
• Hnací síla železniční konkurenceschopnosti
• Společný podnik Shift2Rail
• Strategické výzvy pro železniční sektor

Ministr dopravy Dan Ťok v úvodu promluvil o rozvoji infrastruktury na železnici v kontextu 4. železničního balíčku EU. Vyjádřil podporu rozvoje a otevřenosti železnice: „Situace v České republice je taková, že naše hlavní železniční tratě jsou vytíženy až na 95% své kapacity. Obdobnou zkušenost mají s vytížením železnic i v okolních zemích. Podotýkám, že konkrétně Česká republika má jednu z nejhustších železničních sítí v Evropě. Poptávka po železnici tudíž existuje a v žádném případě nelze hovořit o nedostatku konkurenceschopnosti.“

Vladimir Jakunin, generální ředitel Ruských železnic a předseda UIC ve svém vystoupení poukázal na to, že témata konference jsou velice aktuální a ožehavá. Zároveň je tato konference v Evropě jedinečná tím, že je ochotná se těmto tématům věnovat. „Na evropskou železnici je třeba nahlížet v širším kontextu smysluplného zapojení do logistických procesů. Celou nákladní přepravu je třeba vnímat a řídit procesně."

Jean-Pierre Loubinoux, generální ředitel UIC ve svém projevu zdůraznil čtyři otázky, které lze považovat za čtyři pilíře železničního systému: „Jsou jimi dostupnost infrastruktury a sítě, inovace a kreativita, inteligence a znalosti a interoperabilita a intermodalita.

Druhý den konference pokračovala ve dvou paralelních sekcích (ERRIC + IRFC). Sekce ERRIC (European Railway Research and Innovation Conference) nabídla příležitost seznámit se s iniciativou SHIFT²RAIL a jejími cíli, rámcovým plánem a jednotlivými inovačními programy. Program konference byl rozdělen na tyto odborné sekce: Evropský železniční výzkum, IT řešení pro bezproblémovou a atraktivní osobní železniční dopravu, Technologie pro udržitelnou a atraktivní evropskou nákladní dopravu, Technologie pro udržitelnou a atraktivní evropskou nákladní dopravu, Nákladově efektivní a spolehlivá vysokokapacitní infrastruktura a Další železniční výzkumné a inovační aktivity a související evropské projekty.

Sekce IRFC (International Rail Freight Conference) představila ve svém již pátém ročníku zkušenosti a úspěšné projekty, které se vážou k mezinárodní železniční nákladní přepravě, a to především mezi Evropou a Asií. Konference se zaměřila na oblasti: Euro-Asian Land-Bridge, Rozvoj trhu železniční nákladní dopravy a intermodální logistiky a Technická podpora železniční nákladní přepravy.

Konferenci doprovázela odborná výstava, na které se prezentovalo 15 vystavovatelů z řad železničních dopravců, železničního průmyslu, IT firem, mezinárodních organizací a médií.

Třetí den konference, 20. března, proběhla odborná exkurze do zázemí pražského metra. Účastníci mohli navštívit doposud neotevřené stanice metra Nemocnice Motol, Petřiny, Veleslavín a Bořislavka. Celá akce byla zakončena vyhlídkovou jízdou historickou tramvají a společným obědem v restauraci U Kalicha. Partnerem pro třetí den konference se stala firma AŽD Praha.

Více informací naleznete na www.railconference.com.

 

Dan Ťok
ministr dopravy ČR
João Aguiar Machado
generální ředitel DG Mobility and Transport, Evropská komise
Pohled do sálu
Předsednický stůl (zleva: Libor Lochman, výkonný ředitel CER; Jean-Pierre Loubinoux, generální ředitel UIC; Philippe Citroën, generální ředitel UNIFE; Andy Doherty, prozatímní předseda ERRAC; Vladimir Jakunin, předseda UIC, prezident RŽD; Josef Doppelbauer, výkonný ředitel ERA)

Vladimir Jakunin
předseda UIC, prezident RŽD
Konferenční sál

V rámci konference proběhla odborná exkurze do zázemí pražského metra a do doposud neotevřených stanic metra Nemocnice Motol, Petřiny, Veleslavín a Bořislavka

Nahoru