English

Výrazný růst exportu drží firmy ACRI v kondici

Výsledky podniků českého železničního průmyslu za rok 2014 potvrdily trend předcházejících let. Výrazně rostl export a díky tomu se celkový obrat firem  mírně zvýšil na 84 miliard korun. Jak zaznělo na Valné hromadě ACRI, která se uskutečnila ve středu 11. března v zasedací místnosti Ministerstva dopravy ČR, podařilo se udržet objem výroby a zaměstnanost. V letošním roce bude asociace pokračovat v naplňování přijaté strategie se zacílením na kohezní politiku nového programovacího období,  dokončení 4. železničního balíčku a rekodifikace Zákona o drahách.

„K stabilním výsledkům našeho odvětví aktivně napomohlo svou činností i ACRI.  Mezi nejvýznamnější milníky a pozitiva loňského roku patří především úspěšné realizace několika akcí: Žofínského fóra na téma železniční doprava, ekonomické diplomacie v Turecku a Rusku, Národní vlak do Berlína a prezentace na InnoTransu 2014,“ uvedl předseda předsednictva  ACRI Tomáš Ignačák na Výroční valné hromadě ACRI.

Činnost ACRI se opírá o tři základní pilíře: lobbing, proexportní podporu a centrum technické normalizace. „V loňském roce asociace svou činností potvrdila, že se stala aktivním sdružením, respektovaným a uznávaným představitelem a partnerem v oboru v České republice i v zahraničí.  ACRI se účastní odborných debat Evropské komise týkající se 4. železničního balíčku a je dlouhodobě aktivní na zasedáních UNIFE,“ konstatovala generální ředitelka ACRI Marie Vopálenská. Uskutečnilo se také setkání se senátory z Podvýboru pro dopravu a energetiku Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, na kterém se zákonodárci seznámili se studií Česká železnice.

Valná hromada stanovila zásadní cíle asociace pro rok 2015. Především se zaměří přípravu kohezní politiky pro nové programovací období po roce 2014 s cílem maximalizovat podporu oblasti modernizace a rozvoje železniční a kolejové dopravy v ČR. Druhou oblastí je dokončení přípravy rekodifikace nového Zákona o drahách.  V neposlední řadě je nutné  finalizovat čtvrtý železniční balíček, který se bude zabývat liberalizací trhu v domácí osobní dopravě nebo postavením regulátora trhu na národní a evropské úrovni. Čtvrtou oblastí jsou evropské normy a technické specifikace pro interoperabilitu (TSI).

Kromě výhledů do příštích let, je rok 2015 pro asociaci příležitostí podívat se do historie.   ACRI totiž existuje právě dvacet let.  Proto iniciovala a zastřešuje knihu o sto osmdesáti leté historii železničního průmyslu. Na přípravě se podílí kolektiv autorů včele s železničním historikem Karlem Zeithammrem. Část publikace bude zahrnovat i současnou produkci firem  ACRI.

Účastníky valné hromady pozdravili ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Ministerstva dopravy ČR Jindřich Kušnír, náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy Správy železniční dopravní cesty Mojmír Nejezchleb, ředitel odboru kolejových vozidel Českých drah Rostislav Novák a  Ondřej Fanta, náměstek  pro sekci provozně-technickou  Drážního úřadu.

Valná hromada přijala nové firmy:  SKD TRADE, a.s. , SVÚM  a.s. ,  MBtech Bohemia s.r.o.  a 4RAIL, a.s.  a vzala na vědomí  ukončení členství Faiveley Trasport LEKOV, a.s.

 

Výroční valná hromada ACRI 11.3.2015

Nahoru