English

Do vedení společnosti UniControls byl jmenován Jaroslav Pantůček

Předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti  UniControls a.s. byl k 9. březnu 2015 jmenován Jaroslav Pantůček, který doposud působil ve vedení společnosti MERO ČR, a.s. Nahradil tak Jaroslava Látala, který byl z funkce ředitele společnosti v minulém roce odvolán.

Hlavním úkolem nového generálního ředitele bude navázat na práci svého předchůdce a posílit postavení společnosti na domácím a zahraničním trhu. Výsledkem by mělo být zvýšení hodnoty společnosti pro její akcionáře.

Jaroslav Pantůček vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor ekonomika průmyslu. Absolvent programu  Master of International Management. Svou profesní kariéru začínal ve Státní bance československé. Pracoval ve vrcholových pozicích u společností Mlékárenský průmysl Klatovy, Wrigley, Západočeská plynárenská a v klatovské pobočce České spořitelny.  Od roku 1997 působil ve společnosti MERO ČR, a.s. jako finanční ředitel a od roku 2005 jako předseda představenstva a generální ředitel, zastával rovněž významné pozice v statutárních orgánech německé dceřiné společnosti.

UniControls a.s. je předním dodavatelem řídicích systémů a elektronických zařízení pro kolejovou dopravu, transport a skladování plynu a vodárenství. Je členem sdružení a standardizačních pracovních skupin zabývajících se drážní technologií a je držitelem certifikací IRIS, ISO, OHSAS. V současnosti zaměstnává 150 pracovníků. Společnost je exportně orientovaná a její systémy jsou celosvětově dlouhodobě úspěšně provozovány.

 

Kontakt:
UniControls a.s.
Odbor propagace a prezentace
Křenická 2257
100 00 Praha 10

Petra Londová
londova@unicontrols.cz
Tel.: +420 720 744 635

Nahoru