English

ACRI akademie - Referenční dokument

Dne 24.2.2015 proběhla na půdě ÚNMZ ve spolupráci s Drážním úřadem a Ministerstvem dopravy ACRI akademie pod názvem "Referenční dokumet podle směrnice o interoperabilitě železničního systému ve Společenství.

Úvodního slova se ujal Jiří Kratochvíl, ředitel technické normalizace ÚNMZ, který přivítal téměř 20 účastníků. Následně Danuše Marusičová seznámila přítomné s Referenčním dokumentem v legislative EU a dokumentech ERA obecně. Další v pořadí byla přednáška zástupce Drážního úřadu, Karla Růžičky, který posluchače seznámil s právními požadavky, tvorbou databáze RDD a předvedl praktické použití databáze RDD pro ŽKV provozovatele v globální železniční síti.

 

Přednesená prezentace Ing. Marusičové: ZDE

 

Byl vznesen požadavek na Drážní úřad, aby zveřejnil podepsaná Memoranda vztahující se k této problematice. Jakmile Drážní úřad dané dokumenty zveřejní, naleznete na této stránce adresu, jak se k dokumentům dostanete.

 

Nahoru