English

V ZKL skončila první etapa implementace systému PLM

Během tohoto roku skončila první etapa implementace informačního systému PLM v koncernu ZKL. Co si pod touto větou představit? Předně byl učiněn první krok k zavedení systému, který slouží nejen pro správu dokumentů, ale měl by do budoucna spravovat data o výrobcích vznikající od nabídkového řízení přes vývoj, výrobu a servis napříč celým koncernem ZKL.

To znamená lepší sdílení informací a podpora spolupráce v rámci organizace i mimo ni. V rámci implementace se také nutně revidují všechny zaběhnuté procesy a odhaluje mnoho rezerv, které vedou k větší produktivitě. Díky automatické správě revizí jednotlivých dokumentů mají také všichni uživatelé přístup k zaručeně aktuálním datům.

V případě ZKL je rovněž velkým přínosem provázání nabídkového a vývojového procesu. Mezi poptávkou ložiska a jeho objednávkou ze strany zákazníka bývá často až několikaměsíční prodleva. Bez PLM bylo dříve při vývoji ložiska komplikované po takto dlouhém čase dohledat všechna data z nabídkového procesu. Nový systém umožňuje nejen zrychlení celého procesu, ale také snížení rizika vzniku chyb způsobených ztrátou důležitých informací ze starších jednání.

V rámci zmiňované první etapy byl tento systém zaveden do plného provozu v ZKL – Výzkum a vývoj. V následujícím období se budou zapojovat postupně i ostatní společnosti koncernu ZKL. Systém PLM, který je v ZKL zaváděn, je Windchill od firmy PTC a je implementován společností AV Engineering. Koncern ZKL je výrobcem valivých ložisek a největším výrobcem speciálních a technologických ložisek ve střední Evropě.

Nahoru