English

První Signální získala významnou zakázku v Polsku

Společnost První Signální dosáhla v polovině září na polském železničním trhu významného úspěchu, kterého se podařilo dosáhnout v rámci zakázky pro strategicky velmi významného obchodního partnera, Jastrzębskou Spółku Kolejowou Sp. z o.o. (dále JSK).

Cílem zakázky bylo uvedení do ověřovacího provozu přejezdové zabezpečovací zařízení LEXIS PL, a to na přejezdu P7 dvoukolejné trati mezi zastávkou Bzie Las a stanicí Pawlowice, který křižuje místní komunikaci a který je majetkem společnosti JSK. A právě společnosti JSK zcela právem náleží naše obrovské poděkování, že nám vyšla vstříc a umožnila provést aplikaci tohoto zařízení na jejich teritoriu.

Jde totiž o vůbec první nasazení přejezdu LEXIS PL v Polsku a jeho protokolární uvedení do provozu proběhlo za účasti nejen významných členů vedení a pracovníků společnosti JSK, ale také zástupců dalších firem z různých oborů, zástupců Institutu Kolejnictwa a zástupců Policie Polska a představitelů vedení města Jastrzebie Zdrój.

Jelikož se jedná o vůbec první aplikaci přejezdu LEXIS PL v Polské republice, bude tento den zaznamenán do historie společnosti jako jeden z jejích dalších významných milníků. Společnost Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. se stará o celkem 167 kilometrů vleček zejména u dolů a koksoven.

Vznikla v roce 1998. První Signální působí na všech trzích kolejové dopravy (železnice, tramvajová doprava a metro), orientuje se mimo jiné na dodávky elektronických zabezpečovacích zařízení pro menší stanice či vlečky, elektronická přejezdová zabezpečovací zařízení a podobné produkty.

Nahoru