English

OLTIS Group je zastoupen v Prezidentském výboru UNIFE

Na zasedání Prezidentského výboru UNIFE dne 21. ledna v Bruselu se stal ing. Miroslav Fukan, výkonný ředitel OLTIS Group oficiálně členem tohoto výboru. Bude tak po dobu 3 let usedat u jednacího stolu po boku prezidenta Bombardier Transportation (Lutz Bertling, předseda výboru), prezidenta Alstom Transport (Henri-Poupart-Lafarge), CEO Siemens Rail Systems (Jochen Eickholt) a dalších pěti členů výboru. Současně se ing. Fukan stal členem Strategické komise UNIFE a předsedou Komise UNIFE pro SME.

V rámci zmíněného zasedání se ing. Fukan jako člen Prezidentského výboru setkal s Komisařkou pro dopravu (Violeta Bulc) a Komisařkou pro regionální politiku (Corina Cretu). Na těchto jednáních byly diskutovány aktuální priority, problémy a strategické záměry evropského železničního průmyslu pro nejbližší volební období obou představitelek Evropské komise.

Ing. Fukan bude v rámci svého působení jako člen Prezidentského výboru UNIFE, člen Strategické komise UNIFE a jako předseda komise pro malé a střední firmy hájit zájmy firem železničního odvětví z oblasti střední a východní Evropy a prosazovat lepší přístup zejména k evropským nástrojům pro financování budování železniční infrastruktury a železničního výzkumu a inovací v rámci České republiky a celé Evropy. Hlavními prioritami z pohledu Evropské komise bude v následujícím období podpora malých a středních firem s důrazem na oblast dopravy, s cílem zvýšit jejich podíl na čerpání evropských prostředků pro železniční průmysl.

Úspěch OLTIS Group

Zvolení ing. Fukana do těchto významných funkcí je výsledkem dlouhodobé systematické práce týmu OLTIS Group v železničním odvětví a aktivního působení v UNIFE, ERRAC, ERA/TSI a v rámci evropského železničního výzkumu a inovací. Konkrétním výsledkem je zapojení společnosti do projektů 7. Rámcového programu, Horizon 2020 a aktivní podíl na přípravné fázi Shift2Rail JTI.

O Prezidentském výboru UNIFE

Prezidentský výbor UNIFE je nejvyšší komisí UNIFE a řídí tuto asociaci. Prezidentský výbor přijímá potřebná opatření nebo kroky k dosažení poslání a cílů UNIFE a jeho obecné politiky. Skládá se z devíti členů volených Valnou hromadou na dobu tří let.

O Strategické komisi UNIFE

Komise pro strategii UNIFE a Technická komise UNIFE jsou nejvyššími orgány UNIFE po Prezidentském výboru. Řídí aktivity UNIFE, poskytují odborné posudky a radí vedení UNIFE ve svých oblastech působnosti. Členy těchto výborů jsou vysoce postavení manažeři nejvýznamnějších členů UNIFE.

O SME komisi UNIFE

Komise UNIFE pro SME spojuje malé a střední firmy v rámci UNIFE. Cílem této komise je poskytnout těmto podnikům železničního průmyslu informace o politice EU a finančních nástrojích EU určených pro malé a střední podniky, podporovat je v přístupu k těmto finančních prostředkům EU a usnadnit přímou a plodnou výměnu mezi železničními malými a středními podniky a evropskými institucemi.

O UNIFE

UNIFE je sdružení zastupující evropský železniční výrobní a dodavatelský průmysl na úrovni EU a na mezinárodní úrovni od roku 1992. Asociace sdružuje 80 přímých společností – od řady malých a středních podniků až po velké průmyslové giganty z celé Evropy – ve strojírenství, designu, výrobě, údržbě a modernizaci železničních dopravních systémů, subsystémů a souvisejícího vybavení. Dalších tisíc dodavatelů železniční techniky se podílí na činnosti UNIFE prostřednictvím 15 národních sdružení železničního průmyslu.

O OLTIS Group

OLTIS Group je soukromý SME (malý a střední podnik), významný železniční dodavatel IT od roku 1993 s  know-how a odbornými znalostmi a jako takový má jedinečné postavení na evropském trhu. Jeho hlavní specializací je dodávka komplexních produktů a služeb v oblasti informačních technologií v odvětví dopravy a logistiky se zaměřením na rozsáhlá řešení na míru, která splňují specifikaci požadavků uživatelů. Vize společnosti zahrnuje trvalý rozvoj, vstřícný přístup k zákazníkům, společné projekty a mezinárodní spolupráci. OLTIS Group trvale sleduje vývoj a trendy v železniční dopravě a podporuje interoperabilitu. OLTIS Group je ryze česká firma a má své dceřiné společnosti na Slovensku (OLTIS Slovakia), v Polsku (OLTIS Polska) a v Maďarsku (OLTIS Hungaria).

 

Více informací


ing. Petr Kroča
ředitel pro výzkum, inovace a marketing
OLTIS Group a.s.
Dr. Milady Horákové 1200/27A
779 00 Olomouc
tel: +420 602 774 971
e-mail: petr.kroca@oltisgroup.cz
www.oltisgroup.cz

Tisková zpráva ke stažení ZDE.

Nahoru