English

Firma AŽD Praha zahájila modernizaci hlavního bělehradského nádraží

Společnost AŽD Praha podepsala smlouvu na dodávku a instalaci zabezpečovacího zařízení pro stanici Bělehrad-Centrum, Prokop – hlavní železniční stanici ve městě Bělehrad, Republika Srbsko. Celková hodnota kontraktu činí 4,2 milionu eur.

V tendru vyhlášeném Železnicemi Srbska zvítězilo konsorcium šesti firem, které se svou nejnižší nabídkou 25,773 milionu eur porazilo další konkurenty. V čele tohoto konsorcia, jehož členem je i AŽD Praha, stojí největší srbská stavební a technologická společnost Energoprojekt Holding.

„Srbský trh je velmi komplikovaný a trpí nedostatkem peněžních prostředků pro investice většího významu. Přesto se o něj uchází všechny velké konkurenční společnosti. O to více nás těší úspěch, kterého jsme vítězstvím v tomto tendru dosáhli,“ říká ředitel Zahraničního obchodu a marketingu AŽD Praha Petr Žatecký.

Projekt zahrnuje projektování, výrobu, dodávku, instalaci, zkušební testy a uvedení do provozu elektronického staničního zabezpečovacího zařízení včetně venkovních prvků, jako jsou elektromotorické přestavníky, elektrické ohřevy výměn, LED návěstidla a počítače náprav.

Zajímavostí je, že část venkovních prvků bude instalovaná v tunelech a celá stanice se bude nacházet pod obrovskou betonovou deskou, na které Železnice Srbska plánují v dalších letech vybudovat velké komerční centrum. „Naše spolupráce se srbskými železnicemi tímto projektem rozhodně neskončila. V plánu je modernizace přibližně 108 kilometrů trati Niš – Dimitrovgrad v celkové hodnotě asi 200 milionů eur,“ dodává Petr Žatecký.

Nahoru