English

Seminář ACRI - Technické normy pro tramvajovou dopravu

Dne 15.1. se uskutečnil ve spolupráci s ÚNMZ seminář zabývající se problematikou technických norem pro tramvajou dopravu.

Úvodního slova se ujal Ing. Kratochvíl, ředitel odboru technické normalizace, který přivítal více než 40 účastníků. Následovala přednáška Ing. Chovance o historii přípravy revize českých tramvajových norem. Ing. Lutrýn seznámil posluchače s činností CTN ACRI a přehledem připravovaných evropských technických norem pro MHD. Následně Ing. Jiřík společně s Ing. Trešlem představili návrh normy ČSN 28 0318 Průjezdné průřezy tramvajových tratí a obrysy pro vozidla provozovaná na drahách tramvajových. Jednalo se o finální návrh normy po připomínkovém řízení. Dále přiblížili stav připravy revize norem ČSN 73 6405 Projektování tramvajových tratí a ČSN 73 6412 Geometrické uspořádání koleje tramvajových tratí. Na závěr Ing. Marusičová informovala o aktuálním stavu změn v drážní legislativě. Během následné diskuze byly z řad posluchačů vzneseny připomínky ohledně plánovaných revizí norem.

Prezentace ze semináře naleznete ZDE

Nahoru