English

Kapsch zavede systém GSM-R na další české železniční tratě

Společnost Kapsch CarrierCom, s. r. o., zvítězila ve výběrovém řízení Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC), na další projekt týkající se zavedení GSM-R rádiové sítě v České republice. Projekt „GSM-R III. koridor Beroun – Plzeň – Cheb“ o délce 185 kilometrů se 44 novými základnovými stanicemi BTS se stane další významnou součástí standardizovaného systému ERTMS.

Dotčený projekt by podle očekávání měl být dokončen v roce 2016. V rámci tohoto projektu Kapsch vytvoří GSM-R infrastrukturu, čímž rozšíří pokrytí rádiové sítě zavedenou technologií evropského standardu. Na obou projektech pro SŽDC vedle společnosti Kapsch bude spolupracovat řada českých firem, mimo jiné AŽD Praha, ČD-Telematika, TEPLOTECHNA Ostrava a SUDOP PRAHA. Náklady projektu budou pokryty z 85 procent z Fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Doprava.

Dvě významné zakázky na zabezpečení železnice už společnost získala letos v létě, celková hodnota byla téměř miliarda korun. Šlo o zabezpečení úseku Beroun – Praha – Benešov a o trať z Kolína do Brna přes Havlíčkův Brod.

omunikační systém GSM-R umožňuje v rámci Evropy komunikovat prostřednictvím vozidlové radiostanice se zabezpečovacím zařízením v jednotlivých zemích. Systém je technologickou podmínkou pro to, aby unijní dopravci mohli podnikat i na železnicích v jiných zemích EU. Systémem GSM-R bylo v ČR ke konci loňského roku pokryto přes 1100 kilometrů železničních koridorů. Počítá se s pokrytím všech čtyř železničních koridorů a některých dalších významných železničních tratí.

Nahoru