English

OLTIS Group připravuje mezinárodní konferenci ERRIC/IRFC 2015

Mezinárodní konference železniční dopravy ERRIC/IRFC 2015 proběhne v Praze od 18. do 20. března 2015 v hotelu Clarion pod organizačním vedením společnosti OLTIS Group. Půjde o důležitou akci mimořádného rozsahu pořádanou pod záštitou ministra dopravy a významných mezinárodních organizací, jako je UNIFE, UIC, CER a OSŽD. Poprvé od svého vzniku se také představí na širokém evropském fóru nový společný podnik Shift2Rail.

V programu prvního dne budou hovořit vrcholoví manažeři, vedoucí představitelé mezinárodních železničních organizací a velkých firem o tématech souvisejících s výzkumem a inovacemi, železniční konkurenceschopností, liberalizací a možnostech spolupráce. Druhý den bude konference pokračovat ve dvou paralelních sekcích (ERRIC + IRFC). Sekce ERRIC (European Railway Research and Innovation Conference) nabídne příležitost seznámit se s iniciativou SHIFT2RAIL a jejími cíli, rámcovým plánem a jednotlivými inovačními programy.

Sekce IRFC (International Rail Freight Conference) představí ve svém již pátém ročníku zkušenosti a úspěšné projekty, které se vážou k mezinárodní železniční nákladní přepravě, a to především mezi Evropou a Asií. Třetí den konference bude věnován odborné exkurzi pod patronací AŽD Praha, účastníci si prohlédnou zázemí pražského metra a svezou se historickou tramvají v ulicích Prahy.

Účast na konferenci přinese nové informace a poznatky, ukáže cestu, jak se zapojit do evropského železničního výzkumu. Nabídne také možnost setkat se s významnými odborníky euro- -asijského železničního světa.

Nahoru