English

Tématem Výročního fóra se stal Operační program doprava 2

Tradiční výroční setkání představitelů firem Asociace českého železničního průmyslu a s ním spojené Výroční VIP fórum se uskutečnilo 27. listopadu v objektech zámku Štiřín. Hlavním tématem diskuse se jednoznačně stal aktuální stav  příprav nového plánovacího období a možnosti čerpání finančních prostředků v nadcházejících letech. Setkání zahájila generální ředitelka ACRI Marie Vopálenská. Zhodnotila současné čerpání z právě končícího programu a připomněla, že potíže s čerpáním jdou napříč celým programovacím obdobím.

Diskuse se zúčastnil ředitel Odboru fondů EU Ministerstva dopravy ČR Marek Pastucha, předseda představenstva Českých drah Pavel Krtek a Jarmila Ozimá, ředitelka odboru investic náměstka Správy železniční dopravní cesty pro modernizaci dráhy.  A samozřejmě představitelé členských firem ACRI. Setkání se zúčastnili také poslanci z Podvýboru pro dopravu v čele s panem Jaroslavem Foldynou, senátoři z Podvýboru pro dopravu a energetiku Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu vedeného předsedou panem Petrem Bratským a zástupci společnosti Deloitte, která pro ACRI zpracovala studii Česká železnice a další hosté.

Zástupce Ministerstva dopravy Marek Pastucha uvedl alokace pro programovací období 2014-2020 pro Operační program doprava 2 (OPD2), kde je navrhováno 40 mld Kč pro železnici, z toho 8 mld. Kč na kolejová vozidla. Dále bude možné čerpat nový finančních nástroj CEF. Toto je nový finanční nástroj, který je určen pouze pro infrastrukturu. V současné chvíli je pro Českou republiku alokováno v tzv. národní obálce 1 mld. EUR. Nejedná se o alokaci finanční, ale pouze o jakýsi strop, který máme k dispozici, ale těžko říct, kolik se vyčerpá. Je to nový finanční nástroj, se kterým není skutečnost, upozornila Vopálenská.

Podle Jarmily Ozimé SŽDC existuje dostatečný počet připravovaných staveb pro OPD. Pokud jde o konkrétní využití finančních prostředků, které bude mít Česká republika k dispozici z programu OPD 2, je pro SŽDC prioritou především dokončení všech mezinárodních železničních koridorů do roku 2020, pokračovat by měly i investice směřující do zvýšení rychlosti na dalších tratích a zajištění jejich větší bezpečnosti. V číslech pak OPD1 vypadá takto: předpoklad čerpání je 71mld. Kč, již vyčerpáno je 43 mld. Kč.

Nový předseda představenstva Českých drah Pavel Krtek uvedl, že si národní dopravce velice váží spolupráce s českými firmami působícími v oblasti železničního průmyslu. „V minulých letech jsme intenzivně modernizovali vozidlový park a řadu zakázek získali na základě zadávacích řízení právě domácí výrobci. Abych byl konkrétní, od roku 2008 investovaly České dráhy do vozidel zhruba 37 miliard korun. 73 %, tedy bezmála 27 miliard, přitom získaly domácí firmy. Průměrný věk našeho vozidlového parku jsme tak i s vaší pomocí snížili z 30 na 23 let“, uvedl Pavel Krtek.  Ve schválené střednědobé strategii obnovy kolejových vozidel zpracované do roku 2020 a výhledově až do roku 2030 počítají České dráhy v segmentu dálkové dopravy s nákupem nových vozidel, a to ucelených elektrických a motorových jednotek, určených zejména pro obsluhu vnitrostátních vlaků. Pro mezinárodní provoz pak národní dopravce plánuje investice do moderních více-systémových lokomotiv a nových osobních železničních vozů klasické stavby.

Závěr setkání patřil problematice 4. železničnímu balíčku, který má přinést završení jednotného železničního prostoru a liberalizaci. S pokračujícím otevíráním trhu v osobní železniční dopravě na závěr s důraznou naléhavostí znovu zazněla potřeba existence regulátora.

Z uvedeného je evidentní, že je nutné se soustředit na maximální dočerpání stávajících prostředků OPD1 a rychlá příprava na OPD2. Již nyní je zřejmé, že objem očekávaných prostředků v tomto programovacím období bude nižší, než v období předchozím, uvedla Vopálenská.

Nahoru