English

Mezinárodní konference železniční dopravy ERRIC/IRFC, 18.-20.3.2015

Mezinárodní konference železniční dopravy ERRIC/IRFC 2015 proběhne v Praze od 18. do 20. března 2015 v hotelu Clarion pod organizačním vedením společnosti OLTIS Group. Půjde o důležitou akci mimořádného rozsahu, pořádanou pod záštitou ministra dopravy a významných mezinárodních organizací jako je UNIFE, UIC, CER a OSŽD. Poprvé od svého vzniku se také představí na širokém evropském fóru nový společný podnik Shift2Rail.

V programu prvního dne budou hovořit vrcholoví manažeři, vedoucí představitelé mezinárodních železničních organizací a velkých firem o tématech souvisejících s výzkumem a inovacemi, železniční konkurenceschopností, liberalizací a možnostech spolupráce.

Druhý den bude konference pokračovat ve dvou paralelních sekcích (ERRIC + IRFC). Sekce ERRIC (European Railway Research and Innovation Conference) nabídne příležitost seznámit se s iniciativou SHIFT²RAIL a jejími cíli, rámcovým plánem a jednotlivými inovačními programy. Sekce IRFC (International Rail Freight Conference) představí ve svém již pátém ročníku zkušenosti a úspěšné projekty, které se vážou k mezinárodní železniční nákladní přepravě, a to především mezi Evropou a Asií.

Třetí den konference bude věnován odborné exkurzi, kdy si účastníci prohlédnou zázemí pražského metra a svezou se historickou tramvají v ulicích Prahy. Partnerem pro třetí den konference se stala firma AŽD Praha.

Účast na konferenci přinese nové informace a poznatky, ukáže cestu, jak se zapojit do evropského železničního výzkumu na období 2015–2020, a účastníci také získají jedinečnou příležitost k setkání s významnými odborníky euro-asijského železničního světa.

www.RailConference.com

Nahoru