English

Seminář ACRI - Praktická aplikace nařízení o CSM

Dne 4.11.2014 se uskutečnil seminář ACRI ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a ÚNMZ. Seminář byl zaměřen především na dosavadní zkušenosti s aplikací prováděcího nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) a připravenost na účinnost nařízení nového a to z hlediska jak posuzovatelů, tak výrobců.

Toto velmi aktuální téma si přišlo poslechnout 50 účastníků. Bližší informace o programu a prezentace jednotlivých řečníků najdete ZDE.

 

Nahoru