English

MSV Metal Studénka úspěšně dokončila vývoj nového typu nárazníku

Přední evropský výrobce železničních podsestav a zápustkových výkovků pro kolejová vozidla i ostatní průmyslová odvětví navazuje v této oblasti výroby na historii bývalé Vagonky Studénka, založené již v roce 1901.

Zápustková kovárna nyní disponuje kompletním know‑how nového nárazníku s nízkou hmotností, včetně detailní výkresové dokumentace, protokolu z ověřovacích zkoušek a technologických postupů výroby. Investice spojené s uvedením nárazníku na trh znamenaly pro společnost přes 1,3 mil euro, které byly použity na nákup nových moderních technologií potřebných pro sériovou výrobu.

Jedinečnost nového nárazníku spočívá v celokaleném talíři nárazníku a dále v jeho celkovém odlehčení o 17 kg – o 12% původní váhy. Vývoj a konečné technické provedení se opíralo o požadavky klíčových zákazníků společnosti. Při vývoji nárazníku byl kladen velký důraz na vysokou životnost (až 30 let), pro kterou byl nárazník i odzkoušen. Dalšími výhodami jsou snadná montáž i demontáž a rovněž i jednoduchá údržba, představující nižší ekologickou zátěž a snížení nákladů. MSV Metal Studénka si jako jediný výrobce narážecích a táhlových ústrojí vyrábí všechny komponenty sama a garantuje tak všem svým zákazníkům konstantní vysokou kvalitu svých výrobků a snadno identifikovatelný původ materiálu od vstupu do výroby až po finální produkt.

V současné době jsou připravena a odzkoušena tři konstrukční řešení nového nárazníku:

  • NÁRAZNÍK KAT. A  - 35 kJ s vypružením MINER 8 pad
  • NÁRAZNÍK KAT. A -  40 kJ s vypružením MINER 9 pad
  • NÁRAZNÍK KAT. A – 35 kJ s vypružením DUREL DP 30

 

 

MSV Metal Studénka, a.s., R. Tomáška 859, 742 13, obchod@msvmetal.eu, www.msvmetal.eu

Nahoru