English

Firma UniControls dokončila certifikaci elektroměrů

Společnost UniControls v červnu letošního roku dokončila certifikaci elektroměrů ELM-101 a ELM-201 určených pro drážní vozidla dle EN 50463-2. Tento evropský standard je v nové revizi k dispozici jen několik měsíců, a tak patří elektroměry dodávané společností Uni- Controls k několika málo certifikovaným zařízením podobného typu v celosvětovém měřítku.

Na základě evropské směrnice 2008/57/ ES a dalších předpisů jsou k dispozici technické specifikace interoperability (TSI) pro subsystémy „Energie“ a „Kolejová vozidla“– část „Lokomotivy a osobní vozy“. Podle těchto TSI jsou elektroměry součástí subsystému „Energie“ a musí splňovat příslušné normy (včetně EN 50463-2), potom lze naměřená data použít pro účely účtování ve všech členských státech Evropské unie.

ELM-101 je určen pro jedno- i vícesystémová drážní vozidla střídavé i stejnosměrné trakce a umožňuje měření spotřebované a rekuperované činné a jalové energie a výkonu. Je vybaven VFD displejem pro zobrazení měřených hodnot výkonu a energie. ELM-101 nabízí uchování dat bez nutnosti připojení ke zdroji napájení, sériové rozhraní pro připojení komunikační jednotky a ochranu firmware a kalibračních konstant a několikastupňovou ochranu parametrů a dat. Přesnost elektroměru je 0,2 a je určen do rozsahu teplot -40 °C – 70 °C.

ELM-201 je komplexní kompaktní zařízení obsahující elektroměr ELM-101 a komunikační jednotku TLR-2. ELM-201 označuje naměřená data GPS polohou a časem a také předává data na stacionární servery k dalšímu zpracování prostřednictvím GSM-P nebo GSM- -R. ELM-201 obsahuje sériové linky, CAN a Ethernet.

Nahoru