English

Velkorozměrová ložiska ZKL míří do důlního průmyslu

Pro významné zákazníky především z odvětví důlního průmyslu dodala společnost ZKL v posledním období tři nové typy velkorozměrových ložisek. Jedná se o ložiska s označením PLC 512-39, PLC 612-45.T3 a PLC 412-64. T3.

Ložisko PLC 512-39 bylo dodáno do jedné české důlní společnosti. Jedná se o velkorozměrové, příčně dělené soudečkové ložisko, které je použito v uložení hřídele důlního výtahu, jenž přepravuje vytěžený materiál na povrch. V porovnání se standardními ložisky umožňuje příčně dělené ložisko realizovat montáž ve výrazně kratším čase, přičemž může být dosaženo časové úspory dokonce až v řádu dnů.

Provoz ložiska nepřetržitě sleduje vibrační diagnostika ZKL. Diagnostické zařízení primárně monitoruje trend vývoje vibrací, sekundárně sleduje i provozní teplotu. Při výrobě ložiska se použila nová technologie dělení vnitřního kroužku, která by měla současně s konstrukční úpravou dělící roviny výrazně zvýšit životnost ložiska.

Speciální ložiska s označením PLC 612-45.T3 a PLC 412-64.T3, určená pro uložení hlavních válců vertikálních mlýnů, jsou součástí jednoho z několika projektů realizovaných pro čínského zákazníka. PLC 612-45.T3 je dvouřadé kuželíkové ložisko s čepovou klecí a uspořádáním valivých elementů do X. PLC 412-64.T3 je jednořadé válečkové ložisko s masivní, mosaznou klecí. Vertikální mlýny slouží k výrobě cementu na bázi drcení vstupních hornin. Ložiska pracují ve velmi náročných podmínkách, jako je vysoké zatížení, velké rázy a teplota až 200 °C. Oba produkty jsou vyrobeny v přesnosti P5 a mají cementované valivé elementy.

Nahoru