English

Evropské projekty na Zkušebním centru VUZ Velim

V první polovině roku 2014 proběhly na Zkušebním centru VUZ Velim (ZC Velim) zkoušky v rámci dvou evropských projektů, na kterých spolupracují vybraní specialisté VUZ společně s odborníky z dalších evropských firem a institucí. Tyto výzkumné projekty jsou finančně podporovány z prostředků Evropské unie.

Jednalo se o již jednou odložené měření v rámci projektu „EUREMCO“, jehož náplní je hledání optimálních metod měření EMC (elektromagnetická kompatibilita). Vrcholovým cílem projektu „EUREMCO“ je podpora interoperabilního železničního provozu prostřednictvím harmonizace a zjednodušení certifikačních postupů uplatňovaných pro drážní vozidla z pohledu EMC. Projekt se řeší v rámci sedmého rámcového programu – čtvrté výzvy, oblast FP7.

Při zkouškách ve ZC Velim byla použita lokomotiva SNCF řady BB36000 z běžného provozu, která byla vyráběna na přelomu tisíciletí. Spíše než rok výroby lokomotivy byla ale zajímavá její komplikovaná cesta ke zkouškám do ZC Velim. Při prvním pokusu v březnu 2014 byla kvůli chybějící dokumentaci zastavena na francouzsko- německé hranici, ve druhém případě se přepravovala přes Švýcarsko, což přineslo další nečekané komplikace. Lokomotiva totiž opustila teritorium Evropské unie a musela v ČR projít celní deklarací. S drobným zpožděním příjezdu se ale nakonec vše podařilo a zkoušky byly během relativně krátké doby úspěšně realizovány.

Dalším projektem je projekt „D-Rail“, jehož záměrem je definovat příčiny vykolejování nákladních vozů a následně systémové změny a nová bezpečnostní opatření za účelem redukce počtu vykolejení a zmírnění jejich následků. Hlavní cílem projektu je snížení množství případů výskytu vykolejení nákladních vozů v rámci Evropy o osm až dvanáct procent a snížení nákladů souvisejících s vykolejením nákladních vlaků.

Zkoušky, které proběhly v rámci tohoto projektu ve ZC Velim, byly jak jízdní – na malém a velkém zkušebním okruhu, tak i kvazistatické – realizované jízdami nízkou rychlostí měrným obloukem o poloměru 150 m. Použity byly starší nákladní vozy s podvozky Y25.

Nahoru