English

Lokomotivy Siemens rozšiřují své působení v celé Evropě

Rakouská společnost European Locomotive Leasing GmbH (ELL) uzavřela se společností Siemens smlouvu na dodávku až 50 lokomotiv Vectron. Objednané lokomotivy Vectron mohou být nasazeny v Německu, Rakousku, Polsku, Maďarsku, na Slovensku a v České republice. Kromě národních zabezpečovačů jsou vybaveny také ETCS v souladu s požadavky evropských směrnic.

Společnost Mitsui Rail Capital Europe B. V. (MRCE), která se zabývá pronájmem moderních lokomotiv, si pak objednala dalších 20 lokomotiv Vectron. Díky této nové objednávce zvětší MRCE vozový park celkem na 35 lokomotiv Vectron. Objednané lokomotivy jsou určeny k mezinárodní dopravě mezi Německem a Rakouskem, případně mezi Německem, Rakouskem a Maďarskem.

Letos v červenci udělil Norský drážní úřad (SJT) střídavé verzi lokomotiv Vectron schválení pro provoz na norských tratích. Tyto lokomotivy z produkce Siemens jsou přizpůsobené pro střídavý napěťový systém 15 / 25 kV, mají výkon 6 400 kW a dosahují maximální rychlosti 200 km/h.

Další lokomotivy z produkce společnosti Siemens, tentokrát se jedná o čtyřsystémové lokomotivy Siemens ES64F4 – varianta M jsou dlouhodobě provozovány na mnoha evropských tratích. Po úspěšně realizovaném zkušebním provozu se mezi ně nově připojují také slovenské tratě. Tuto variantu moderní a výkonné lokomotivy mohou dopravci využít kromě Slovenska také v Německu, Rakousku, Polsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku a ve Slovinsku. Přeshraniční provoz bez nutnosti výměny lokomotiv na hranicích je díky tomu hospodárnější a rychlejší. A jak známo, čas jsou peníze.

Nahoru