English

Kapsch vybuduje systém GSM-R na dalších dvou železničních tratích

Společnost Kapsch CarrierCom, s.r.o., zvítězila ve výběrovém řízení Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) na další dva projekty týkající se zavedení rádiové sítě GSM-R na železniční tratě v České republice. Projekty „GSM-R Kolín – Havlíčkův Brod – Křižanov – Brno“ a „GSM-R uzel  Praha (Beroun – Praha – Benešov)“ o délce 202 a 120 kilometrů se stanou další významnou součástí standardizovaného systému ERTMS.

Dotčené projekty by podle očekávání měly být dokončeny v roce 2016. V jejich rámci Kapsch vytvoří GSM-R infrastrukturu, čímž rozšíří pokrytí rádiové sítě zavedenou technologií evropského standardu. Na obou projektech pro SŽDC bude vedle společnosti Kapsch spolupracovat řada českých firem, mimo jiné AŽD Praha, ČD-Telematika, TEPLOTECHNA Ostrava, SUDOP BRNO a SUDOP PRAHA. Náklady obou projektů budou pokryty z 85 procent z evropského Fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Doprava.

V současné době lze komunikační systém GSM-R v České republice využívat na prvních dvou mezinárodních koridorech vedoucích z Německa přes Prahu, Brno a Břeclav do Rakouska respektive na Slovensko, dále mezi Českou Třebovou, Ostravou a Slovenskem, Přerovem a Břeclaví a také na části nákladního koridoru mezi Děčínem, Lysou nad Labem a Kolínem.

Systém GSM-R je považován za jeden z nejúspěšnějších evropských projektů – postupně se stal z evropského standardu standardem celosvětovým. Jeho postupné zavádění na českou železniční síť zvyšuje konkurenceschopnost dopravců i infrastruktury. V příštích letech se rozšíří na třetí a čtvrtý koridor.

Nahoru