English

AŽD Praha buduje ve Zkušebním centru VUZ Velim systém ETCS L2

Většina důležitých evropských výrobců kolejových vozidel testuje své produkty ve Zkušebním centru Výzkumného ústavu železničního (ZC VUZ) ve Velimi tak, aby splnily přísné železniční normy. Pokud má tato výsada i nadále Velimi zůstat, musí vedení ZC neustále sledovat rychle se vyvíjející technologické trendy a doplňovat zařízení pro jejich odzkoušení. Nyní se zde například buduje zařízení pro zkoušení jednotného evropského vlakového zabezpečovače ETCS level 2, které dodá společnost AŽD Praha.

Odborníci se při projektování zařízení pro zkoušení ETCS L2 pořádně zapotili. Velký zkušební okruh totiž nemá parametry klasické koridorové železnice se stanicemi a mezistaničními úseky. Proto bylo v rámci přípravy technického řešení navrženo v oblasti stávajícího manipulačního kolejiště zkušebního centra zřízení fiktivní dopravny. Ta bude ohraničena fiktivními vjezdovými návěstidly a za dopravní koleje se budou považovat koleje 1, 2, 3 a 4. Dopravní koleje budou ukončeny fiktivními odjezdovými návěstidly.

Dopravna bude doplněna nepřepínatelnými balízami. Na velkém zkušebním okruhu se pro určité konfigurace zřídí druhá fiktivní dopravna, která bude mít jen jednu staniční kolej, dělenou pro lichý směr fiktivním cestovým návěstidlem, a bude doplněna nepřepínatelnými balízami. Zbytek velkého okruhu se rozdělí po zhruba kilometrových úsecích, které budou tvořit jednotlivé oddíly, a trať se doplní nepřepínatelnými balízami. Pro samotné technologie se přistavuje budova Řízení provozu zkušebních okruhů. Celý systém se má zprovoznit příští rok na jaře.

Nahoru