English

ZKL zatím úspěšně plní letošní plány

První pololetí bylo pro strojírenský koncern ZKL sídlící v Brně obdobím bohatým na významné události v celém spektru podnikatelské činnosti. Kromě pokračující zahraniční expanze, společnost dobře prosperuje i na tuzemském trhu. Dařilo se jí také v oblasti plnění závazků v rámci projektů spolufinancovaných dotacemi ze strukturálních fondů EU. Zapomenout nemůžeme ani na úspěšné plnění hospodářských plánů stanovených pro rok 2014. Významné změny se dějí rovněž v personální oblasti.

Strategií ZKL z hlediska finanční perspektivy je zajistit provozní výsledek (EBIT) ve výši 6,5 až 9 procent z tržeb a do roku 2016 zvýšit produktivitu práce měřenou ukazatelem PH/ON na hodnotu 1,6. „Trend za první pololetí prokazuje reálnost splnění cílů pro rok 2014“, komentuje Ing. Jiří Prášil, CSc., generální ředitel koncernu. „Za první pololetí ukazatel produktivity práce dosahuje hodnoty 1,4, což znamená zvýšení o pět procent oproti srovnatelnému období v loňském roce. Tržby za první pololetí dosahují hodnoty bezmála 750 milionů korun, oproti loňskému roku jsme zaznamenali zhruba 12% nárůst“, dodává. Poměr provozního výsledku a tržeb je aktuálně na hodnotě 5,7 procenta a v druhém pololetí se očekává, že tento koeficient dále poroste. Pokud jej srovnáme s odpovídající periodou v roce 2013, bylo zde dosaženo více než dvojnásobného vzestupu.

Management koncernu ZKL samozřejmě nemyslí jen na zisk jako takový, ale dobře si uvědomuje také nutnost neustálých investic do nejnovějších technologií i rozvoje lidských zdrojů. S částečným přesahem do následujícího roku se v roce 2014 budou realizovat investice v celkové hodnotě téměř 400 milionů korun. Tyto investice pozitivním způsobem ovlivní konkurenceschopnost podniku i jeho perspektivu do budoucna. „Aktuálně se jedná například o realizaci automatických linek broušení a superfiniše ložiskových kroužků do průměru 400 mm v závodě ZKL Brno, a.s., zavádění automatických linek broušení a superfiniše ložiskových kroužků pro válečková ložiska do průměru 400 mm v závodě ZKL Klášterec nad Ohří, a.s. nebo výstavbu výzkumně-vývojového a zkušebního střediska pro vývoj nových typů valivých ložisek“, popisuje generální ředitel.

Během prvního pololetí roku 2014 byly investovány prostředky přesahující dva miliony korun také do vzdělávání a dalšího rozvoje zaměstnanců. „Dobře si uvědomujeme, že úspěch firmy závisí především na soustavném vzdělávání a proškolování zaměstnanců. Realizovaná školení se týkala především procesu implementace systému PLM v oblasti technických činností, budování integrovaného informačního systému SAP a zlepšení manažerských dovedností středního a vyššího managementu“, vysvětluje Ing. Jiří Prášil, CSc. Strojírenský segment jako takový se dlouhodobě potýká s nedostatkem mladých, kvalifikovaných pracovníků. Z tohoto důvodu se ZKL v druhém pololetí hodlá zaměřit na rozvoj této skupiny zaměstnanců, zvyšování jejich odborné kvalifikace a prohloubení specifických dovedností, zejména ve spolupráci s odbornými učilišti.

Společnost ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě. Věnuje se výzkumu, vývoji, výrobě a distribuci valivých ložisek, výrobě speciálních ložisek a komponentů pro automobilový a železniční průmysl. Tradiční český výrobce koncern ZKL prosazuje flexibilitu a rychlost v plnění požadavků zákazníka. Ve všech činnostech navíc uplatňuje šetrný přístup k životnímu prostředí. V současné době v koncernu pracuje více než 1 100 zaměstnanců.

ZKL se během své šedesátileté tradice stala osvědčeným a spolehlivým dodavatelem s certifikací pro celou řadu průmyslových podniků. Vyráběný sortiment standardních a speciálních ložisek značky ZKL plní ty nejnáročnější požadavky zákazníků v široké oblasti jednotlivých průmyslových odvětví. Příkladem kam ZKL dodává své produkty, mohou být odvětví hutnictví, energetiky, těžkého strojírenství, těžby a zpracování surovin, automobilového průmyslu, dopravy, zemědělství a mnoho dalších

Nahoru