English

VÚKV získalo osvědčení o akreditaci

Inspekční orgán VÚKV a.s. získal akreditaci pro oblast posuzování procesu řízení rizik u kolejových vozidel podle Nařízení komise (ES) č. 352/2009 ze dne 24. dubna 2009 o přijetí CSM a Nařízení komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o CSM.

Nahoru