English

Olomouc pomůže zabezpečit jeden z nejmodernějších systémů na světě

Síť distribučních trafostanic pro napájení drážních netrakčních zařízení v železničním uzlu Olomouc bude vybavena nejnovější řadou ochran a terminálů Siemens Siprotec 5. Jedná se o první rozsáhlé nasazení této nejmodernější řady ochran v České republice, které je dodáváno včetně engineeringu, výpočtu nastavení ochran a jejich koncepce. Celkově bude instalováno sedm rozvoden 22 kV a šest rozvoden 6 kV.

První z celkem 13 nových rozvoden byla zprovozněna v červnu letošního roku, poslední trafostanice by měla být uvedena do provozu v příštím roce. K napájení netrakčních zařízení, tedy například budov, autobloků, zabezpečovacích zařízení nebo jiných technologií slouží celkem 13 rozvoden. Jedná se o 84 polí, přičemž 76 polí bude osazeno ochranou nebo terminálem. „Rozvodny jsou zapojeny tak, aby zajistily bezvýpadkové napájení připojených zařízení při poruše na kterémkoli propojovacím kabelu nebo vývodu v rozvodně. Koncepce ochran je tedy relativně náročná, zejména s ohledem na zajištění selektivity působení a detekce poruchy“ říká Pavel Glac z divize Smart Grid Energy Automation, který má projekt na starost. Shodou okolností i první ochrany Siprotec 5 v České republice byly rovněž použity na dráze, a to v trakční měnírně v Suchdole nad Odrou.

Nová řada ochran Siprotec 5 bezesporu naplňuje označení nejmodernější ochrana na světě. Jedná se o modulární zařízení, konstruované od základu podle zásad normy IEC61850 a s objektovým přístupem k ochranným, automatizačním i komunikačním funkcím. Zařízení lze hardwarově i softwarově rozšiřovat podle potřeb zákazníka. Navíc splňuje přísná kritéria kybernetické bezpečnosti, což je téma, které stále více nabývá na důležitosti

Na Olomoucku bylo nakonec ze zamýšlených variant zapojení rozvoden zvoleno nejrobustnější řešení se dvěma ochranami v důležitých propojovacích polích. Vedle hlavní ochrany s funkcí ovládacího terminálu je navíc umístěna srovnávací ochrana, která chrání vlastní propojovací kabel. Jeden z původních návrhů bylo například využití strhávání nadproudových ochran, kdy je směrový popud jedné ochrany přenesen do druhé pomocí ochranného rozhraní (protection interface), popř. zprávou GOOSE.

Informace o směrovém popudu ochrany na opačném konci vedení slouží k rozlišení poruchy na vedení od poruchy průchozí – není tedy nutné použití časové selektivity, což provozovatel ocení zejména v případě, že je těchto vedení za sebou zapojeno více. Modularita řady ochran Siprotec 5 umožňuje instalaci synchronního ochranného rozhraní i do nadproudových ochran nebo terminálů.

Nahoru