English

ČD koupily 14 nových elektrických jednotek pro vnitrostátní rychlíky

České dráhy a Škoda Vagonka uzavřely kontrakt na dodávku 14 jednotek z osvědčené rodiny RegioPanter v úpravě pro dálkovou dopravu. Jednotky budou vyrobeny v letech 2015 a 2016 a budou nasazeny na vnitrostátní rychlíky. O přesném nasazení na konkrétní linky se rozhodne v průběhu roku 2015 po dohodě s objednatelem dálkové dopravy MD ČR. Pořízení nových elektrických jednotek souvisí s přípravou na otevírání trhu dálkové osobní železniční dopravy a s postupným rušením starších rychlíkových vozů z bývalé NDR. Hodnota kontraktu je 2,6 miliardy korun.

Nové jednotky pro rychlíky vycházejí z osvědčené koncepce elektrických jednotek RegioPanter. „Cestujícím nabídnou moderní, přehledný, světlý a klimatizovaný interiér. Nástupní prostory mají sníženou podlahu, což umožní pohodlný nástup a výstup vozíčkářům, maminkám s kočárky a malými dětmi, ale i dalším osobám se sníženou schopností pohybu a orientace včetně seniorů. Nízkopodlažní koncepce vozidla umožní také rychlý výstup a nástup ostatním cestujícím s pozitivním dopadem do délky pobytu ve stanicích,“ vyjmenovává některé výhody moderního vlaku Michal Štěpán, člen představenstva ČD odpovědný za osobní dopravu.

Cestující budou mít k dispozici i další výhody známé z jednotek RegioPanter, jako jsou například elektrické zásuvky 230 V pro napájení drobné elektroniky cestujících, moderní audiovizuální informační systém s LCD displeji, palubní WiFi připojení k internetu nebo nástupní dveře ovládané tlačítky a za jízdy blokované. Určení jednotek pro dálkovou dopravu si vyžádá ale některé úpravy. V každém voze budou na rozdíl od regionální verze pouze jedny nástupní dvoukřídlé dveře. Nástupní prostory budou odděleny od oddílů pro cestující příčkou s posuvnými dveřmi. V soupravě bude také více multifunkčních míst pro uložení objemných zavazadel a podélně umístěné zavazadlové police nad místy k sezení pojmou větší zavazadla než v regionální verzi jednotky. Počítá se také s dostatkem místa pro cyklistická kola a kočárky.

„České dráhy požadují také instalování komfortnějších sedaček pro dálkovou dopravu. Rezervaci místa budou indikovat displeje elektronického rezervačního systému nejen u míst k sezení ale i u háků pro zavěšení jízdních kol,“ vysvětluje Michal Štěpán. Výhodou nových souprav budou také rychlé rozjezdy a účinné brzdy, které umožní na rychlíkových linkách s větším počtem zastávek dosahovat optimální cestovní časy.

Využití ucelených jednotek v dálkové dopravě nebylo v České republice v posledních desetiletích na rozdíl od západní Evropy příliš obvyklé. Tento koncept je přitom pro některé rychlíkové linky výhodný. Umožňuje na nich garantovat vysokou kvalitu služeb, optimalizovat náklady na provoz dálkových vlaků, např. v oblasti poplatku za dopravní cestu. Díky možnosti rychle spojovat a rozpojovat několik jednotek do jednoho vlaku prostřednictvím automatických spřáhel pak může dopravce pružně reagovat na poptávku cestujících ve špičce a v sedle nebo v některých úsecích tratí včetně možnosti vytvářet přímá, tzv. křídlová spojení bez nutnosti přestupování. Ucelené jednotky v dálkové dopravě hojně využívají například ve Švýcarsku, Velké Británii, Dánsku nebo v Nizozemí.

Nahoru